ISSN 1505-6058

NR 27 MAJ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

30 lipca – termin składania podań

NA STUDIA DO ZAMOŚCIA

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu rozpoczęła nabór na studia licencjackie i magisterskie.

Ochrona dóbr kultury

Ochrona dóbr kultury jest kierunkiem nowym. Pierwsza grupa studentów rozpoczęła zajęcia w październiku ub. roku. W kadrze tego kierunku są wybitni specjaliści z zakresu architektury, malarstwa, konserwacji zabytków.

- Zamość, „miasto idealne” zaprojektowane przez włoskiego architekta Bernardo Morando jest doskonałym miejscem na tego rodzaju studia. Jest to szansa na dobre wykształcenie, a w przyszłości na ciekawą pracę dla wielu młodych, zdolnych ludzi z regionu południowo – wschodniej Polski – podkreślał wielokrotnie na spotkaniach z władzami uczelni prof. Wiktor Zin, wykładowca kierunku ochrona dóbr kultury.

Magisterium na fizjoterapii

Na kierunku fizjoterapia uczelnia posiada uprawnienia magisterskie, co po raz pierwszy zostało zauważone w rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”.

- Naszym zadaniem na najbliższe lata jest rozszerzanie tych uprawnień na kolejne kierunki, a więc tym samym zajmowanie wyższych pozycji w rankingach – twierdzi rektor dr inż. Jan Andreasik.

W rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” WSZiA była jedyną uczelnią niepaństwową z województwa lubelskiego i zajęła 53. miejsce na 80 branych pod uwagę w rywalizacji (w kategorii niepaństwowe uczelnie magisterskie).

Nowe specjalności

Co roku kandydatom na studia uczelnia proponuje nowe specjalności związane ściśle z zapotrzebowaniem na rynku pracy. Na kierunku pedagogika powołano specjalność praca socjalna. Na kierunku administracja ogromnym powodzeniem cieszy się europeistyka, a na ekonomii – turystka i gospodarka transgraniczna. Informatyka i ekonometria to z kolei kierunek, który wybierają fascynaci grafiki komputerowej oraz nowoczesnych rozwiązań sieciowych.

Dlaczego warto studiować w zamojskiej WSZiA?

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracja w Zamościu jest jedną z nielicznych uczelni w kraju, która posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2000. Oprócz dyplomów licencjata czy magistra umożliwia swoim studentom zdobycie międzynarodowych certyfikatów tak renomowanych firm jak np. Microsoft, Novell czy Cisco. Najlepsi studenci z zamojskiej uczelni wyjeżdżają na studia i praktyki zagraniczne m.in. do Irlandii, Niemiec i Belgii.

mb

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.