ISSN 1505-6058

NR 27 MAJ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Fizjoterapia

III ŚWIATOWY KONGRES MIĘDZYNARODOWEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY FIZYKALNEJ I REHABILITACJI (ISPRM)

Kongres odbył się w dniach 10-15 kwietnia 2005 w Sau Paulo w Brazylii. Miejscem obrad były obiekty World Trade Center. Nowoczesny zespół konferencyjno-hotelowym ; Gran Melia WTC; wyposażony jest we wszelkie potrzebne do tego typu imprez pomieszczenia i urządzenia.

W kongresie uczestniczyło około 2 tysiące osób - naukowców, lekarzy i terapeutów z całego świata. Oprócz bardzo licznej ekipy z samej Brazylii
i państw Ameryki Południowej, zwracały uwagę grupy naukowców azjatyckich, w tym z Korei, która jest organizatorem kolejnego kongresu (w 2007), z Chin, Japonii oraz krajów europejskich. Kongres został zorganizowany z dużym rozmachem. Problematykę naukową realizowano w różnych formach, począwszy od konferencji tematycznych, poprzez sesje plenarne i szczegółowe na sesjach plakatowych kończąc.

Tematyka kongresu obejmowała właściwie wszystkie zagadnienia nowoczesnej medycyny i rehabilitacji. Wiele sesji poświęcono neurofizjologii, rodzajom i rehabilitacji bólu, kardiologii, rehabilitacji pulmonologicznej. Nie zabrakło spotkań poświęconych rehabilitacji dzieci, stosowaniu nowoczesnych metod w rehabilitacji, w tym dotyczących korzystania z toksyny botulinowej. Tradycyjnie, wiele miejsca poświęcono rehabilitacji w przebiegu udarów mózgu, urazów czaszkowo-mózgowych, urazów rdzenia kręgowego. Były też sesje dotyczące analizy ruchu i chodu, medycyny sportowej, specjalistycznej diagnostyki oraz organizacji rehabilitacji w poszczególnych krajach świata. Obszernie prezentowano i omawiano nowoczesne akcesoria ortopedyczne i protezowanie
w rehabilitacji. Łącznie komitet naukowy dopuścił do prezentacji 2/3 zgłoszonych prac (...) Trzeba podkreślić, że organizacja kongresu była bardzo dobra. Ściśle przestrzegano porządku podczas prowadzenia konferencji, sympozjów i sesji tematycznych oraz sesji plak atowych. Dyscyplina czasowa była przestrzegana przez samych autorów prac oraz moderatorów poszczególnych sesji, dzięki czemu uniknięto niepotrzebnych nerwów, a program był realizowany zgodnie z harmonogramem. Jak zawsze w czasie kongresów, można było zobaczyć wiele wystaw, zwłaszcza sprzętu rehabilitacyjnego i diagnostycznego, a także prezentacje niektórych firm farmaceutycznych; sponsorów imprezy. Spośród tych ekspozycji uwagę zwracała prezentacja protez, które były demonstrowane przez osoby korzystające z nich. Z pewnością w pamięci uczestników pozostanie młoda dziewczyna z czterokończynową wysoką amputacją, która dzięki zastosowaniu protez samodzielnie chodzi. Inni niepełnosprawni (trudno ich tak nawet określać) demonstrowali - przy wysokich amputacjach kończyn dolnych; zdolność do treningu oraz badań wysiłkowych na bieżniach ruchomych. W ostatnim dniu organizatorzy umożliwili uczestnikom kongresu wizytę w szpitalach lub ośrodkach zajmujących się rehabilitacją. Zwiedzałem Centrum Rehabilitacji w Sao Paulo; największe w Brazylii, w którym 70 proc. pacjentów stanowią dzieci, a pozostałe 30 proc. dorośli ze schorzeniami narządu ruchu. Pacjenci przechodzą rehabilitację głównie systemem ambulatoryjnym. W oddziale łóżek jest niewiele, a i to nie wszystkie są zajęte. Dzieje się tak z powodu niskiej świadomości wśród lekarzy innych specjalizacji co do potrzeby rehabilitacji. Jednak najważniejszą przyczyną wydaje się zbyt mała dotacja rządowa na ten cel. Centrum to istnieje i rozbudowuje się głównie dzięki działalności charytatywnej. Integralną jego częścią są bardzo dobrze zorganizowane warsztaty terapii zajęciowej oraz obszerne i nowoczesne warsztaty ortopedyczne. Właśnie w tym centrum skonstruowano najlżejszy w świecie aparat do funkcjonalnej elektrostymulacji (waży kilkanaście gramów). W czasie kongresu odbyło się zebranie Zarządu Światowego International Society of Physical Rehabilitation and Medicine, w skład którego wchodzą przedstawiciele poszczególnych towarzystw krajowych. Polskie Towarzystwo Rehabilitacji jest członkiem ISPRM od 2003 roku i w roku bieżącym z upoważnienia Zarządu Głównego byłem jego reprezentantem, podobnie jak 2 lata wcześniej w Pradze. Obecnie do ISPRM należy 46 towarzystw krajowych. Ich liczba od poprzedniego kongresu powiększyła się o 13. Podczas posiedzenia, oprócz sprawozdania zarządu, wstępnego omówienia kongresu, dyskutowano również nad miejscem kolejnego kongresu ISPRM.

Kongresy odbywają się co 2 lata, następny będzie w Korei, za 4 lata zaś
w Turcji. Z wyprzedzeniem 6-letnim ustalane jest miejsce i organizator kolejnego spotkania. O organizację kongresu w 2011 roku ubiegało się 5 państw: Chiny, Austria, Australia, Meksyk, Puerto Rico. Po 4 turach głosowania, ku pewnemu zaskoczeniu prawo organizacji szóstego kongresu uzyskało Puerto Rico, przewagą zaledwie 2 głosów nad Chinami. Delegacja chińska, bardzo liczna, proponowała nawet bezpłatny udział członków Zarządu Światowego w kongresie, co jednak nie przeważyło szali na jej korzyść. Na zebraniu zarządu ustalono, że jego spotkania będą się odbywały corocznie (w przyszłym roku
w Genewie).

Warto podkreślić, że obok często poważnej atmosfery naukowej i ciekawych dyskusji, kongresowi towarzyszyła przyjazna atmosfera, na co dodatkowo wpłynęły liczne, dobrze przygotowane imprezy towarzyszące.

Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu reprezentowali profesorowie Jerzy Grossman i Andrzej Kwolek oraz dr Paweł Targosiński. Reprezentanci WSZiA, we współpracy z Instytutem Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego, przedstawili 3 n/w prace: Lidia Perenc, Andrzej Kwolek: „Studies on the co-occurrence of meningomyelocele and developmental anomalies of cerebrum and skull”, Krzysztof Kołodziej, Andrzej Kwolek, Wojciech Rusek, Grzegorz Przysada, Piotr Szpunar: „The examination of lower limbs symmetry load indicator and pain's intensification at patients with low back pain rehabilitated in hospital”, Sławomir Snela, Paweł Bilski, Andrzej Kwolek: „Improvement of the possibilities of the upright body position in children with spina bifida after surgical release of hip and knee contractures and original rehabilitation protocol”.

Prof. dr hab. n. med.
Andrzej Kwolek

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.