ISSN 1505-6058

NR 27 MAJ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Centrum Badawczo – Szkoleniowe

Europe Direct

Nowy punkt informacyjny o Unii Europejskiej Europe Direct rozpoczyna działalność w Centrum Badawczo – Szkoleniowym WSZiA. Nowy punkt, posiadający akredytację Komisji Europejskiej, kierowany przez Bogdana Kawałko – prorektora WSZiA zastąpi działające do końca 2004 roku Regionalne Centrum Informacji Europejskiej.

W ramach konkursu zorganizowanego na początku 2005 roku przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej wybrane zostały w Polsce 23 punkty informacyjne Europe Direct, które w latach 2005-2008 będą mogły otrzymać dofinansowanie ze strony Komisji Europejskiej w wysokości 50% kwalifikowanych kosztów operacyjnych. Nowe punkty informacyjne będą działały w całej Polsce: w Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Jarosławiu, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Miliczu, Olsztynie, Opolu, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Rzeszowie, Słupsku, Szczecinie, Wodzisławiu Śląskim, Zielonej Górze i w Zamościu.

W poszerzonej Unii Europejskiej (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, której rząd na własne życzenie nie uczestniczy w roku bieżącym w projekcie Europe Direct) z dniem 1 maja 2005 roku rozpoczęły działalność 393 punkty informacyjne Europe Direct. Komisja Europejska przeznaczyła na ich działalność 10 mln euro.

Celem działania nowego punktu Europe Direct będzie zapewnienie jak najlepszej informacji na temat instytucji, prawa i programów Unii Europejskiej z punktu widzenia mieszkańca regionu. Zakres zadań stojących przed nowym punktem informacyjnym jest bardzo szeroki i obejmuje: zapewnienie mieszkańcom informacji, porady, pomocy i odpowiedzi na pytania dotyczące instytucji Unii Europejskiej, jej ustawodawstwa, polityk, programów pomocowych oraz możliwości ubiegania się o dofinansowanie z unijnych funduszy, wspieranie i inspirowanie lokalnych i regionalnych debat na temat Unii Europejskiej i jej polityk, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych publikowanych przez instytucje europejskie, przekazywanie Urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej oraz instytucjom Unii Europejskiej odpowiedniej informacji zwrotnej w postaci pytań, opinii i sugestii formułowanych przez mieszkańców regionu korzystających z usług punktu informacyjnego Europe Direct, współpraca z innymi instytucjami zaangażowanymi na rzecz informowania społeczeństwa o Unii Europejskiej działającymi na szczeblu regionalnym, narodowym oraz unijnym.

Mieszkańcy regionu będą mieli ponadto dostęp do bezpłatnego połączenia telefonicznego z siecią Europe Direct pod numerem telefonu 00800 67891011, gdzie otrzymają informacje w języku polskim. Pytania na temat funkcjonowania Unii Europejskiej mogą być także kierowane drogą elektroniczną poprzez domenę internetową Europe Direct: www.europa.eu.int/europedirect .

Władysław Molas

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.