ISSN 1505-6058

NR 27 MAJ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 
Konferencje

DZIECKO W ŚWIECIE MEDIÓW

Pod hasłem „Dziecko w świecie mediów”, 15 kwietnia 2005 roku w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu odbyło się seminarium naukowe Katedry Pedagogiki i Koła Młodych Pedagogów.

Prelegentów i wszystkich zebranych w imieniu wykładowców uczelni przywitał ks. Jacek Zieliński, który następnie dokonał obszernego multimedialnego wprowadzenia do tematu.

Następnie swoje referaty wygłosili: redaktor Kuriera Lubelskiego Janusz Kawałko, ks. dr Czesław Galek, wykładowca WSZiA oraz redaktor naczelny Kroniki Tygodnia Andrzej Wnuk.

- Media powinny traktować dzieci, tak jak traktują je rodzice z miłością i szacunkiem. Wówczas nikt nie będzie czuł się pokrzywdzony - podkreśliłl w wywiadzie dla Katolickiego Radia Zamość, redaktor Andrzej Wnuk.

O wielkim zainteresowaniu tematem świadczyła bardzo gorąca dyskusja wokół zagrożeń i pozytywnych aspektów oddziaływania mass mediów na dziecko i rodzinę.

Ks. dr Czesław Galek zakończył seminarium naukowe wezwaniem do większej troski o dobro dziecka we wszystkich wymiarach życia społecznego.

- Dzieci są przyszłością ludzkości i powinny zachować to, co w nas najlepsze - podsumował ks. dr Czesław Galek.

jz

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.