ISSN 1505-6058

NR 27 MAJ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

O przyjęciu na studia licencjackie na wszystkie kierunki oraz na studia magisterskie dzienne na kierunek fizjoterapia decyduje konkurs świadectw dojrzałości. Za egzamin maturalny z matematyki (na informatyce i ekonometrii oraz ekonomii), historii (na administracji, pedagogice, ochronie dóbr kultury), biologii, chemii lub fizyki (na fizjoterapii) i języka obcego (na wszystkich kierunkach) doliczane są po 2 punkty za każdy przedmiot....>>>

 REKRUTACJA
 JEDNYM ZDANIEM
 STUDIA ZA GRANICĄ
 STYPENDIA ZAGRANICZNE
 SUKCESY STUDENTÓW
 BADANIA NAUKOWE
 KOŁA NAUKOWE
 OD REDAKTORA

 WAŻNE WYDARZENIA
 INICJATYWY WSPÓLNOTOWE
 CENTRUM BADAWCZO-SZKOLENIOWE
 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
 KONFERENCJE
 KLUB UCZELNIANY AZS
 KIERUNKI - PEDAGOGIKA
 KIERUNKI - FIZJOTERAPIA
 KIERUNKI - OCHRONA DÓBR KULTURY
 SAMORZĄD STUDENCKI
 EXTRA ENGLISH second issue
 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.