ISSN 1505-6058

NR 26 MARZEC 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Centrum Badawczo - Szkoleniowe

WSPÓŁPRACA Z UKRAINĄ

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z Ukrainy, 17 lutego 2005 roku spotkali się z prorektorem ds. rozwoju Bogdanem Kawałko w ramach wizyty związanej z realizacją projektu "Szkoła rozwoju lokalnych resursow dla NGO Ukrainy".

Spotkanie zorganizowane zostało przez Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży z siedzibą w Zamościu z inicjatywy Fundacji im. Kniaziów Ostrorzkich w Równem na Ukrainie. Cel wizyty w Zamościu dotyczył zapoznania ukraińskich gości z polskimi rozwiązaniami w zakresie finansowania i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz współpracy z lokalną administracją samorządową. W delegacji ukraińskiej, na czele z kierownikiem grupy Ruslanem Kraplyczem, przewodniczącym Rady Nadzorczej Fundacji oraz konsultantem Banku Światowego na teren Ukrainy, znalazła się: Walentyna Sołoszciuk, organizująca akcje charytatywne dla dzieci, dyrektor Fundacji ds. finansów Olcha Malawcik, Lesja Sacharczuk, reprezentująca Wołyńskie Centrum Resursow, które wspomaga ukraińskie organizacje pozarządowe, lokalne władze oraz rozwój lokalnych inicjatyw, przedstawiciel Centrum Aktywnej Młodzieży "Pomarańcz" Stanisław Tawłój, zajmującej się organizacją alternatywnych form spędzania wolnego czasu młodzieży, Anton Oleszczenko z Młodzieżowej Organizacji "Matrix", prowadzącej działalność charytatywną na rzecz dzieci i młodzieży, przedstawiciele młodzieżowej organizacji "Ratunek" Julia CzornaRoman Kac, Marija Samarska z Organizacji "Ewryka", działającej na rzecz dzieci ulicy, niepełnosprawnych, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, Aleksandr Iwankin z Centrum Rehabilitacji Inwalidów oraz Nadija Dubowec, reprezentująca organizację na rzecz dzieci i młodzieży "Perłyna".

Goście zwiedzili siedzibę uczelni oraz uczestniczyli w prelekcji wygłoszonej przez prorektora na temat problemów i znaczenia polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej. W trakcie spotkania omówiono dotychczasowe efekty współpracy, m.in.: zrealizowane projekty w ramach programu INTERREG oraz Euroregionu BUG, nawiązane kontakty partnerskie z uczelniami ukraińskimi oraz wydane przez WSZiA publikacje związane z tą współpracą. Przedstawiciele ukraińskich NGOs żywo interesowali się polskimi doświadczeniami w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz polskim rolnictwem i jego stanem po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Zamierzają je wykorzystać w swojej dalszej pracy na rzecz budowy społeczeństwa, ponieważ Ukraina po "pomarańczowej rewolucji" jest teraz bardziej otwarta na inicjatywy obywatelskie i umożliwia szersze oraz otwiera swobodniejsze pole działania. Te aspekty mocno akcentowali ukraińscy goście, deklarując chęć dalszej współpracy, korzystania z naszych doświadczeń oraz uczestnictwa w konkretnych wspólnych projektach i przedsięwzięciach.

Paweł Pakuła

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.