ISSN 1505-6058

NR 26 MARZEC 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 Współpraca zagraniczna

TELEFON INTERNETOWY

Karolina Latawiec, Piotr Makowiecki, Rafał Poninkiewicz, Paweł Piętal, Łukasz Chmiel, Michał Rębisz i Piotr Borowiec, studenci informatyki i ekonometrii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu w marcu jadą do Helsinek (Finlandia) na 10-dniowy kurs dotyczący najnowszych technologii VoIP (przesyłanie głosu drogą internetową), a organizowany w ramach programu Socrates Erasmus. Zajęcia będą realizowane przez międzynarodową grupę wykładowców informatyki we współpracy ze specjalistami z firmy NOKIA.

Studenci podczas zajęć poznają stronę techniczną tej technologii, sposoby jej wdrażania. Natomiast pod okiem specjalistów będą opracowywać strategię rozwoju VoIP na masową skalę. W swoich projektach i raportach umieszczą szanse i zagrożenia dla wprowadzenia tego nowoczesnego sposobu komunikacji internetowej.

Do udziału w programie Erasmus uprawnia tzw. Karta Uczelni Erasmusa nadawana przez Komisję Europejską. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu otrzymała taka kartę na lata 2003 - 2007. Uprawnia ona do ubiegania się o fundusze europejskie finansujące wyjazdy kadry i studentów, realizację projektów i programów nauczania czy intensywnych kursów. Co roku z programu Erasmus korzysta kilkunastu studentów WSZiA. Wyjeżdżają na studia zagraniczne, najczęściej do Irlandii, Belgii i Niemiec. Uczestniczą w programach i konkursach międzynarodowych.

mb

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.