ISSN 1505-6058

NR 26 MARZEC 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Katedra Pedagogiki

SZTUKA SŁUCHANIA

Powszechnie znany termin resocjalizacja oznacza dosłownie: ponowne uspołecznienie. Błędem jest zatem realizować ten cel w warunkach zupełnej izolacji od świata zewnętrznego, od zmieniających się coraz szybciej warunków życia.

Integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym może wzmacniać pozytywne oddziaływania wychowawcze względem osób niedostosowanych społecznie. Resocjalizacja to również znoszenie barier, które powstały w świadomości społeczeństwa nie tylko niedostosowanego społecznie.

Na bazie powyższych założeń od marca 2004 roku w zamojskim Zakładzie Karnym jest realizowany autorski program resocjalizacyjny, opracowany przez dr Beatę R. Nowak i  mgr Magdalenę Wierzańską, uwzględniający oczywiste potrzeby ogólnoludzkie: akceptację, bezpieczeństwo i przynależność. Nie bez przyczyny jego realizatorami są studenci pedagogiki, którzy poprzez działania integracyjne w formie zajęć o charakterze edukacyjno-informacyjnym, reedukacyjnym czy też animacyjnym starają się przełamać uprzedzenia i strach przed nieznanym.

Uczestnikami programu są skazani, którzy dobrowolnie według własnych zainteresowań wybierają zajęcia edukacyjne (nauka jęz. angielskiego, prelekcje) lub animacyjne (warsztaty komunikacji interpersonalnej, Dyskusyjny Klub Filmowy, Dyskusyjny Klub Literacki). Wraz ze studentami, na zasadzie kompromisu starają się wybrać interesującą obie strony tematykę oraz angażują się w przygotowywanie materiału na poszczególne zajęcia.

W oparciu o dotychczasowe osiągnięcia można stwierdzić, że realizacja programu przynosi korzyści i satysfakcję zarówno więźniom, jak i studentom. Najlepiej odzwierciedlają to wypowiedzi osadzonych:

"... tematyka poruszana na zajęciach pobudza do otwarcia się na drugą osobę, zmusza do myślenia, zrozumienia innych ludzi..." (Zbigniew, lat 50); "Dzięki takim zajęciom nie marnuje się czasu. Zajęcia pomagają rozwijać zainteresowania i wiedzę..." (Paweł, lat 23); "Jestem zainteresowany tymi zajęciami ponieważ można uciec na chwilę od więziennej rzeczywistości...." (Marek, lat 25); "Uczymy się rozstrzygania sporów poprzez rozmowę, a nie przemoc..." (Konrad, lat 28);"... na zajęciach uczymy się sztuki konwersacji i słuchania..." (Tomek, lat 26) "zajęcia to kontakt ze światem zewnętrznym... dają poczucie nieodrzucenia przez społeczeństwo..." ( Jarek, lat 30)

Zdecydowanym sukcesem studentów prowadzących zajęcia jest zdobycie zaufania osadzonych. Jak sami więźniowie twierdzą: "... prowadzący zajęcia potrafią do nas dotrzeć."

"Dzięki warsztatom być może nie będziemy po opuszczeniu ZK wyobcowani i będziemy potrafili odnaleźć się w społeczeństwie."

Magdalena Wierzańska

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.