ISSN 1505-6058

NR 26 MARZEC 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Sukcesy absolwentów
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

ZAMOJSCY INFORMATYCY WŚRÓD NAJLEPSZYCH

Robert Sudołowicz, absolwent informatyki i ekonometrii w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji jest współtwórcą centralnego systemu zarządzania środowiskiem IT w Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. W budowie tego systemu wykorzystano narzędzia Tivoli, które umożliwiają monitoring i zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną tego przedsiębiorstwa.

-Studia nie były wcale łatwe. A większość kursów specjalistycznych takich firm, jak Microsoft, Novell czy Cisco okazały się bardzo przydatne w mojej pracy zawodowej - wspomina z perspektywy czasu Robert.

Po licencjacie w zamojskiej uczelni skończył magisterium w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jego licencjacka praca dyplomowa dotyczyła usług internetowych, a magisterska zjawiska emisji ujawniającej i sposobów zabezpieczania się przed nią. Obecnie Robert Sudołowicz w Zamojskiej Korporacji Energetycznej zajmuje się zarządzaniem zasobami sieciowymi firmy.

Dzięki tej inwestycji spółka znalazła się w gronie 5 przedsiębiorstw wyróżnionych w rankingu "Najciekawsze z najlepszych", który zorganizowało Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, wydawca miesięcznika gospodarczego "Nowy przemysł". Celem rankingu było wybranie najciekawszych systemów informatycznych mających istotny wpływ na podniesienie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw w 2004 r. Do tegorocznego rankingu, 14 czołowych firm informatycznych zgłosiło 30 projektów, wprowadzonych już w kilkunastu spółkach sektora elektroenergetycznego, chemicznego, wydobywczego oraz przedsiębiorstw transportowych. Do rankingu zgłoszono dwa wdrożenia IT w ZKE SA. Były to: Zintegrowany System Informatyczny Wspomagający Zarządzanie mySAP.com oraz System Zarządzania Siecią Tivoli/NetView/CiscoWorks. Wyróżniony został ten drugi.

Projektem zarządzał Wiesław Kowerski, zastępca kierownika Wydziału Informatyki w ZKE, a pracowali nad nim, oprócz naszego absolwenta, Dariusz Olborski, Maciej Starmach, Dariusz Mazurek, Krzysztof MynarczukPiotr Kopciewicz. Całość nadzorował Jan Rybak, główny specjalista ds. informatyki, kierownik Wydziału Informatyki.

Prezes Zarządu ZKE SA Marek Palonka odebrał przyznane firmie wyróżnienie w Warszawie, 7 lutego br., podczas forum "Zmieniamy polski przemysł". Oprócz ZKE SA wyróżniono: Grupę Lotos SA, Zakłady Chemiczne Police SA, PCC Rail Szczakowa.

W systemie ZKE pracuje ponad 600 stacji roboczych połączonych w 12 sieci lokalnych obejmujących 10 Rejonowych Zakładów Energetycznych na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Wdrożenie miało na celu przede wszystkim zmniejszenie pracochłonności przy zarządzaniu stacjami roboczymi. Wiele zadań związanych na przykład z instalacją oprogramowania może być teraz wykonywanych zdalnie. Jednocześnie pracownicy wydziału informatyki mają w jednym miejscu pełną informację o stanie posiadania każdego z użytkowników, stanie sieci LAN/WAN, serwerów itp. Zapewnia to wiedzę na temat zdarzeń w sieci firmowej i na każdej stacji oraz umożliwia natychmiastowe reagowanie na problemy z łącznością i sprawnością działania sieci. W konsekwencji system to przede wszystkim ogromna oszczędność czasu i pieniędzy.

Opr. mb

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.