ISSN 1505-6058

NR 26 MARZEC 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 X edycja Zamojskiego Przeglądu Filmów Religijnych SACROFILM

DLACZEGO ZŁO JEST FOTOGENICZNE?

Wykłady organizowane od kilku lat w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji stanowią, obok projekcji filmowych, integralną część Sacrofilmu.

Podczas X edycji Zamojskiego Przeglądu Filmów Religijnych, który odbył się w dniach 16-24 stycznia br., zamojską uczelnię odwiedzili: Helena Datner (przedstawicielka i wieloletnia przewodnicząca Gminy Żydowskiej w Warszawie), arcybiskup Abel (Metropolita Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej), prof. Eugeniusz Sakowicz (pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Imam Mahmud Taha Żuk (duchowny muzułmański), ksiądz Jan Buras (kanclerz Kurii Diecezjalnej w Łucku) oraz reżyser Krzysztof Zanussi.

Krzysztof Zanussi niemal od początku patronuje temu przedsięwzięciu i to m. in. dzięki jego staraniom festiwal otrzymał nominację do nagrody "TOTUS" (w 2000 r.). Do Zamościa reżyser przyjechał z wykładem "Dlaczego zło jest fotogeniczne?" i jak zwykle jego wystąpienie spowodowało chwilę zadumy nad sprawami najważniejszymi w życiu człowieka.

- Ludzie oglądają zło z powodu strachu. Bojąc się zła, chcemy z nim obcować, oczywiście na pewną odległość, ale równocześnie, broń Boże, nie chcemy zarazić się tą "infekcją". Gdy na zło patrzymy z boku, to czujemy się lepsi. Wyraźnie poprawiamy sobie tym sposobem samopoczucie - głosił Krzysztof Zanussi.

Helena Datner przedstawiła podczas swojego wystąpienia różne rodzaje żydowskiej samotności, np. samotność wynikającą z oderwania od kultury i religii judaistycznej oraz tę wynikającą z holocaustu, jaki przeżyli Żydzi podczas okupacji niemieckiej.
- Można się uważać za członka jakiejś społeczności, a kompletnie nie znać kultury tej grupy. Tak jest bardzo często z młodzieżą żydowską - twierdziła Helena Datner.

Arcybiskup Abel, przyjaciel i stały gość Sacrofilmu, podczas swojego wykładu mówił o rzeczach ostatecznych, takich jak śmierć, zmartwychwstanie, piekło, niebo w rozumieniu religii prawosławnej. Te same aspekty rozpatrywał prof. Eugeniusz Sakowicz oraz szczególny gość Sacrofilmu Imam Mahmud Taha Żuk, ale tym razem w rozumieniu islamu.

Ostatnim wykładowcą był kanclerz Kurii Diecezjalnej w Łucku ksiądz Jan Buras. Mówił na temat dialogu ekumenicznego między kościołem katolickim a prawosławnym. Wyznawcy obu tych religii na Ukrainie bardzo dobrze się porozumiewają i wzajemnie ubogacają.

Wykładom towarzyszyła wystawa "Papież w Ziemi Świętej" przekazana przez Ambasadę Izraela w Polsce. Organizatorami Sacrofilmu byli Kino "Stylowy", parafia pw. św. Antoniego w Dyniskach oraz nasza uczelnia.

mb


 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.