ISSN 1505-6058

NR 26 MARZEC 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Opinie

STUDENCI O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

"Studia Podyplomowe "Przyrody", które ukończyłam miały, bardzo ciekawy program oraz wyjątkową kadrę dydaktyczną. Atmosfera, jaką potrafili stworzyć pracownicy WSZiA i spotkania na uczelni dały mi możliwość usystematyzowania i aktualizacji posiadanej wiedzy oraz wymiany doświadczeń. Wiedzę uzyskaną na podyplomowych Studiach Przyrody wykorzystuję teraz w pracy zawodowej". Katarzyna Kędziora, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrem k/Zamościa

Podyplomowe Studia "Matematyki z elementami informatyki" oceniam bardzo wysoko. Renomowana kadra wykładowców z tytułami profesorskimi, ciekawy program studiów, wysoki poziom dydaktyczny, to tylko niektóre walory wpływające na ocenę końcową.

Pragnę też podkreślić osobowość kierownika studiów prof. dr hab. Jana Kurka. Jego ogromna wiedza matematyczna, pełen serdeczności stosunek do studentów, jak również rzadka umiejętność dodawania otuchy i wytrwałości studiującym, pozwalają im uwierzyć w siebie i osiągnąć końcowy sukces. Marian Kurzyna, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Biłgoraju

Istotne było dla mnie dalsze kształcenie na miejscu w Zamościu, przy zachowaniu dobrego poziomu przekazywanej wiedzy. Szkoła, w której pracuję prowadzi oddziały integracyjne i codziennie stykam się z problemami dzieci niepełnosprawnych. Dzięki ukończonym studiom Wchowania Fizycznego będę mogła pomóc im w odzyskiwaniu sprawności ruchowej. Anna Prus, pracownik Szkoły Podstawowej nr 10 w Zamościu

Cieszę się, że podczas Podyplomowych Studiów "Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej" mogłam zetknąć się z takimi osobowościami, jak prof. Józef Sowa. Jest on człowiekiem o wyjątkowych walorach osobistych, niezwykle szlachetny, z zasadami, który wspaniale przekazuje wiedzę pedagogiczną, także swoją postawą. Okres studiów wspominam jako czas zarówno bogaty merytorycznie, jak i towarzysko. Z wieloma osobami utrzymuję stałe kontakty, przydatne także w pracy zawodowej. Jadwiga Rachoń, pracownik Szkoły Podstawowej w Skierbieszowie

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.