ISSN 1505-6058

NR 26 MARZEC 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 Galeria Akademicka

NA MOTORACH DO CHIN

Wiedzeni ciekawością i chęcią poznawania świata, ludzie przez wieki podejmowali trud podróżowania. Każdy czas miał swoje sposoby odbywania podróży. Podróżnicy poruszali się pieszo, przy użyciu zwierząt - jako środka transportu, a z czasem coraz bardziej skomplikowanych maszyn, rozwijających duże szybkości. Przez to świat stał się jakby mniejszy.

W podróż motorami wybrali się zamojscy motocykliści. Ich wyprawa trwała 45 dni. Trasa wiodła z Zamościa przez Białoruś, Rosję, Mongolię do Chin. Globtroterzy przejechali 19 tysięcy kilometrów. Pewne odcinki, z uwagi na obyczaje tam panujące, pokonywali samochodami i pociągami. Niektóre zakątki oglądali z motolotni. Podczas wyprawy spotykali podróżników z różnych krajów, którzy zwiedzali świat tak jak oni na motorach, ale także poruszali się rowerami, samochodami, kajakami i na pieszo - wioząc swój podróżny ekwipunek na dwukołowym wózku. W zetknięciu ze zwyczajami odwiedzanych krajów, próbowali miejscowych przysmaków, których na próżno szukać by w codziennym jadłospisie. Nocowali w namiotach i napotkanych hotelach, które - zdarzało się - były jurtami mongolskich pasterzy.

Całe bogactwo napotkanych podczas wyprawy zdarzeń i krajobrazów udokumentowali w swoich sercach i pamięci, ale także na kliszy fotograficznej. Z ośmiuset fotografii wykonanych podczas podróży, zaledwie czwartą część można było oglądać na wystawie zorganizowanej przez bibliotekę Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu od 13 grudnia do 25 marca. Na wystawie oprócz ciekawych zdjęć znalazły się informacje o odwiedzanych przez globtroterów miejscach. 17 grudnia 2004 r., w Collegium Novum odbyło się spotkanie z Sebastianem Gresztą - uczestnikiem wyprawy do Chin.

Danuta R. Kawałko

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.