ISSN 1505-6058

NR 26 MARZEC 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 Studia podyplomowe
w  Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu

MATEMATYKA I INFORMATYKA

Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu opuścili kolejni absolwenci studiów podyplomowych kierunków: informatyka i matematyka z elementami informatyki. 20 lutego w Collegium Novum WSZiA przy ul. Sienkiewicza 22a odbyła się uroczystość wręczenia świadectw dla ponad 100 osób. Ze studiów podyplomowych w WSZiA głównie korzystają nauczyciele.

W uroczystości uczestniczyli Bogdan Kawałko, prorektor WSZiA, prof. dr hab. Wiesław A. Kamiński, kierownik studiów podyplomowych informatyka oraz prof. dr hab. Jan Kurek, kierownik studiów podyplomowych matematyka z elementami informatyki. Wręczenie świadectw poprzedzono minutą ciszy, poświęconą pamięci zmarłego Adama Bezpalko, absolwenta studiów podyplomowych matematyka z elementami informatyki.

Siódmą edycję studiów podyplomowych informatyka ukończyło 58 osób. Absolwenci otrzymali łączną średnią ocenę końcową 4,30. Najwyższą średnią, czyli powyżej 4,5, uzyskali: Dorota Pisarczyk, Barbara Łyp, Piotr Dziadkiewicz, Tomasz KossowskiJerzy Rewiński. 54 osoby natomiast ukończyły szóstą edycję studiów podyplomowych matematyka z elementami informatyki. Absolwenci otrzymali łączną średnią ocenę końcową 4,30. Najwyższą średnią, powyżej 4,7, uzyskali: Jarosław Woźniak, Barbara Kuczmowska, Małgorzata Cybulska, Anna Witolska Adam Bezpalko.

Absolwenci, w przeprowadzonych na zakończenie ankietach oceniających organizację studiów, podkreślali profesjonalizm, wysoki poziom dydaktyczno - naukowy, przyjazne warunki lokalowe, właściwe podejście do studenta, a także bardzo miłą i sprawną obsługę administracyjną.

Po obronach prac dyplomowych są również studenci studiów podyplomowych na kierunku wychowanie fizyczne (60 osób), dydaktyka języka rosyjskiego (42 osoby), glottodydaktyka - nauczanie języków obcych (27 osób). Łącznie w bieżącym roku akademickim studia podyplomowe ukończyło 325 osób.

W semestrze letnim roku akademickiego 2004/2005 realizowanych jest 5 kierunków studiów podyplomowych, tj. informatyka, matematyka z elementami informatyki, pedagogika przedszkolna, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i wychowanie fizyczne.

Opr. mb

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.