ISSN 1505-6058

NR 26 MARZEC 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 I TY MOŻESZ POMÓC!!!

Podczas Dnia Otwartego Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 21 marca studenci I roku pedagogiki zorganizowali akcję pod hasłem "I TY MOŻESZ POMÓC".

W budynkach przy ul. Sienkiewicza 22a (od godz. 10.00) oraz ul. Akademickiej 4 (w godz. 8.00-9.30) można było kupić kartki świąteczne wykonane przez dzieciaki z Przedszkola Integracyjnego w Zamościu. Dodatkowo w budynku Collegium Novum (w okolicy Katedry Pedagogiki, II piętro) studenci przygotowali kawiarenkę z bardzo smacznymi domowymi wypiekami.

Zebrane pieniądze zostaną przekazane na szczytny cel, jakim jest pomoc Hospicjum w Łabuńkach.

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.