ISSN 1505-6058

NR 26 MARZEC 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Stypendia zagraniczne
w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu

GRAFIKA W NIEMCZECH

Urszula Płuciennik, studentka III roku informatyki i ekonometrii w marcu wyjechała na stypendium do Niemiec. Cały semestr będzie się uczyć grafiki komputerowej w Wyższej Szkole Zawodowej w Schwä-bisch Hall.

- Mam zamiar podszkolić się z języka. A przede wszystkim mam nadzieję, że tego rodzaju studia za granicą pozwolą mi na znalezienie ciekawej pracy u nas w Polsce. To zdobycie nowych doświadczeń - powiedziała nam Ula.

Urszula jest już piątą studentką zamojskiej uczelni, która skorzysta ze stypendium ufundowanego przez nadburmistrza Schwäbisch Hall. Od kilku lat również podczas wakacji studenci z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji wyjeżdżają na praktyki do niemieckich firm i szpitali.

mb

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.