ISSN 1505-6058

NR 26 MARZEC 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 Galeria Akademicka

FLORA ROZTOCZA

Od 1 marca do 30 kwietnia br. w Galerii Akademickiej (Hall Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza 22 a) można oglądać wystawę poświęconą roztoczańskiej florze.

Na wystawie znalazło się 100 barwnych fotografii (20 x 30 cm) roślin i zbiorowisk roślinnych z terenu Roztocza. Autorką zdjęć jest dr Teresa Wyłupek, pracownik Instytutu Nauk Rolniczych w Zamościu. Ponadto na wystawie oglądać można suche bukiety z roślin rosnących na Roztoczu, autorstwa mgr inż. Marty Martyn i studentów Koła Naukowego Florystów działającego przy Instytucie Nauk Rolniczych. Eksponaty wzbogacają informacje botaniczne o świecie roślin Roztocza.

Cenny jest fakt połączenia sił naszej uczelni i Instytutu Nauk Rolniczych w zorganizowaniu wystawy. Nie jest to jedyny przykład współpracy zamojskich szkół wyższych. Organizatorów wystawy cieszy, że współpraca zamojskich akademików może mieć także taką formę.

Danuta R. Kawałko

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.