ISSN 1505-6058

NR 26 MARZEC 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 XIII Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

FIZJOTERAPIA TEŻ GRAŁA

Anna Momot, Weronika Ignaciuk i Grzegorz Okoniewski, studenci fizjoterapii uczestniczyli w XIII edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która odbyła się w Zamościu na Rynku Wielkim, 9 stycznia 2005 r.

W namiocie oznaczonym nazwą naszej uczelni, studenci mierzyli ciśnienie, ważyli i mierzyli osoby zainteresowane swoją kondycją, informując równocześnie o ewentualnych odchyleniach od normy.

- Z naszych usług skorzystały osoby starsze, które już się leczą i niestety w ich przypadku najczęściej występowało nadciśnienie i nadwaga. Ludzie młodzi, którzy skorzystali z naszych badań, to np. osoby, które po raz pierwszy badały swoje ciśnienie - opowiadała Anna Momot, przewodnicząca studenckiego koła fizjoterapeutów "Radiatus".

mb

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.