ISSN 1505-6058

NR 26 MARZEC 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 Nowy kierunek studiów w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu

CHROŃMY DZIEDZICTWO KULTUROWE

- Zamość nie przypadkowo znalazł się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, dlatego to miasto jest doskonałym miejscem na kształcenie studentów kierunku ochrona dóbr kultury. Musimy umieć zadbać i wypromować wspaniałe pomniki naszej kultury i sztuki, nasze zabytki. Potrzebni są specjaliści z tego zakresu - mówił prof. dr hab. inż. arch. Wiktor Zin, wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Uczelnia zamojska jest drugą z kolei po tej stronie Wisły, oprócz Torunia, która prowadzi od października ub. roku kształcenie na kierunku ochrona dóbr kultury.

- Wydaje mi się, że specjaliści z tego zakresu są pewnego rodzaju elitą zawodową. Po takim kierunku można pracować w nadzorze budowlanym, konserwacji zabytków czy w rzemieślnictwie artystycznym, tworząc współczesne dobra kultury - o swoim kierunku mówi starosta roku Andrzej Pachla, student I roku.

W programie studiów znalazły się takie przedmioty, jak: historia sztuki powszechnej i polskiej, historia urbanistyki, zarys technologii i technik sztuk plastycznych, fotografia dokumentalna. Wśród przedmiotów kierunkowych wymienić należy m.in.: rysunek odręczny i techniczny, chemia w konserwacji zabytków, informatyczne techniki wizualizacji, konserwacja zabytków, warsztaty technologiczne kamienia, metalu, malarstwa, sztukaterii i technik plastycznych, zarządzanie i administracja dobrami kultury, ochrona krajobrazu kulturowego czy dokumentacja historyczna.

- Absolwenci liceów plastycznych mają więcej predyspozycji do studiowania tego kierunku. Nie znaczy to jednak, że absolwenci techników zawodowych nie poradzą sobie na tego rodzaju studiach. Np. umiejętność rysowania uwrażliwia na sztukę, pozwala odróżnić kicz od dobrej sztuki. Rysunek to powtarzanie natury, rzeczywistości i każdy może poznać zasady prawidłowego jego wykonania i później je stosować w swojej pracy zawodowej - zachęca dr hab. sztuk plastycznych Donat Kowalski.

Uczelnia dla studentów ochrony dóbr kultury organizuje plenery malarskie, zajęcia terenowe oraz praktyki zawodowe. Studenci w ramach praktyk mogą poznać pracę, m.in. zamojskich instytucji typu Archiwum Państwowe, Muzeum, Zamojski Dom Kultury czy Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, a także muzeum w Krośnie, Chełmie, Lublinie, Łańcucie i Kozłówce.

mb


 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.