ISSN 1505-6058

NR 26 MARZEC 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Współpraca zagraniczna

BADANIA Z BCC LUTON

Angielska firma Business Competitiveness Centre z Luton i Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu będą prowadzić badania na temat gospodarki w regionie.

24 lutego br. przebywała w naszej uczelni grupa studyjna firmy Business Competitiveness Centre z Luton, w składzie - Richard Collyer, Stephen James, Graham Hill, wraz z prezesem Zamojskiej Izby Gospodarczej Stanisławem Bondyrą oraz Tomaszem Kosowskim, sekretarzem Urzędu Miasta Zamość

Goście spotkali się z prorektorem Bogdanem Kawałko, pracownikami Centrum Badawczo-Szkoleniowego oraz Katedry Informatyki i Inżynierii Wiedzy. Celem wizyty firmy z Luton było nawiązanie współpracy badawczo-projektowej z naszą uczelnią i  rozpoznanie możliwości wspólnej realizacji ponadnarodowych projektów w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. W trakcie kilkugodzinnych rozmów zdefiniowano obszar tematyczny potencjalnej współpracy badawczo-projektowej, który obejmuje m. in.: badania i analizy stosowania e-commerce w regionie. Podczas rozmów zaproponowano również utworzenie międzynarodowych oddziałów centrów szkoleniowych w Lublinie i Zamościu dla wsparcia rozwoju MSP (Małych i Średnich Przedsiebiorstw) i kreowania nowych miejsc pracy oraz pozyskiwania kontaktów z firmami w innych krajach UE.

Podczas spotkania prorektor Bogdan Kawałko przedstawił dokonania i efekty Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu w zakresie prac badawczych, szkoleniowych, doradczych prowadzonych na rzecz rozwoju regionu, w tym MSP, oraz dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia uczelni w zakresie budowy strategii rozwoju lokalnego, rozwoju firm oraz opracowywania projektów z wykorzystaniem funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Przedstawiciele kierownictwa firmy BCC określili możliwości współpracy z naszą uczelnią i katedrami dla rozwoju biznesu w regionie oraz możliwości stworzenia przez BCC i WSZiA centrum ułatwiającego nawiązywania bezpośredniej współpracy pomiędzy firmami MSP województwa lubelskiego i firmami głównie z Wielkiej Brytanii. Uzgodniono możliwość partnerstwa w przygotowaniu i realizacji wspólnego projektu finansowanego z Funduszu Społecznego UE, a obejmującego cały region lubelski, w którym uczelnia może być liderem. Termin kolejnej tury rozmów ustalono na kwiecień br., w trakcie której zostanie podpisana umowa dotycząca wspólnego projektu.

Jerzy Pomorski

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.