ISSN 1505-6058

NR 26 MARZEC 2005 R.

CENA 1 ZŁ


 

- Zamość nie przypadkowo znalazł się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, dlatego to miasto jest doskonałym miejscem na kształcenie studentów kierunku ochrona dóbr kultury. Musimy umieć zadbać i wypromować wspaniałe pomniki naszej kultury i sztuki, nasze zabytki. Potrzebni są specjaliści z tego zakresu - mówił prof. dr hab. inż. arch. Wiktor Zin, wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Uczelnia zamojska jest drugą z kolei po tej stronie Wisły, oprócz Torunia, która prowadzi od października ub. roku kształcenie na kierunku ochrona dóbr kultury... >>


 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Mieczysław Kowerski,
Anna Krupa, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.