ISSN 1505-6058

NR 25 GRUDZIEŃ 2004 R.

CENA 1 ZŁ

 

Sprawy studenckie

PRAKTYKI ZAWODOWE

Zgodnie z programem studiów na poszczególnych kierunkach obowiązkiem każdego studenta studiów dziennych oraz wybranych studentów studiów zaocznych WSZiA jest odbycie praktyk zawodowych.

Czas trwania praktyki oraz jej program jest zróżnicowany w zależności od wybranego przez studenta kierunku kształcenia. Co roku około 500 studentów wyrusza w "świat" w celu zapoznania się z działalnością jednostek lub podmiotów różnych branż oraz nabycia praktycznych umiejętności, wykorzystywanych w przyszłej pracy zawodowej. 

Zdarza się, że taki kontakt z instytucją, kończy się późniejszym zatrudnieniem. Dlatego też ważną sprawą jest fakt, iż to student sam wskazuje potencjalne miejsce odbywania praktyki. Jeśli uzyska pisemną zgodę i akceptację przez Dziekana Wydziału wówczas może podjąć się jej realizacji. 

Każda praktyka kończy się wypełnieniem krótkiego sprawozdania z przebiegu praktyki wraz z oceną wystawioną przez opiekuna ze strony instytucji. Ocena ta jest wpisywana do indeksu, co oznacza zaliczenie praktyki przez Dziekana. Zatem wybór miejsca praktyki nie powinien być przypadkowy, gdyż może to zaowocować w przyszłości całkiem realnymi profitami.

W tym roku akademickim decyzją władz uczelni wyznaczono następujące terminy praktyk:

 • I rok fizjoterapii dziennej 
  - wrzesień 2005 - 180 godzin

 • I rok pedagogiki dziennej 
  - sierpień-wrzesień 2005 - 3 tygodnie

 • II rok fizjoterapii dziennej 
  - wrzesień 2005 - 120 godzin

 • II rok fizjoterapii zaocznej 
  - kwiecień-wrzesień 2005 - 180 godzin

 • II rok pedagogiki dziennej 
  - sierpień-wrzesień 2005 - 3 tygodnie

 • II rok pedagogiki zaocznej 
  - kwiecień-wrzesień 2005 - 5tygodni

 • II rok administracji dziennej 
  - 5-30 września 2005 - 4 tygodnie

 • II rok ekonomii dziennej 
  - 5-30 września 2005 - 4 tygodnie

 • II rok informatyki i ekonometrii dziennej 
  - 5-30 września 2005 - 4 tygodnie

 • III rok administracji dziennej 
  - 21 lutego-4 marca 2005 - 4 tygodnie

 • III rok ekonomii dziennej 
  - 21 lutego-4 marca 2005 - 4 tygodnie

 • III rok informatyki i ekonometrii dziennej 
  - 21 lutego-4 marca 2005 - 4 tygodnie

PP

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.