ISSN 1505-6058

NR 25 GRUDZIEŃ 2004 R.

CENA 1 ZŁ

 

Od redaktora naczelnego

Widocznie ten rok mija pod znakiem małych i wielkich uroczystości. 5 tysięcy dyplomów absolwentów, 10 tysięcy indeksów, pierwsi absolwenci fizjoterapii i tak oczekiwane uprawnienia do kształcenia na studiach magisterskich. Gazeta uczelniana też obchodzi tym numerem swoje małe święto - 25 wydanie. 

Oczywiście w porównaniu z wieloletnią czy wielowiekową tradycją czasopism akademickich, w żaden sposób nie możemy się do żadnego z nich przyrównywać. Ale to co warto wspomnieć przy takiej okazji, to po pierwsze fakt, ze pierwszy numer gazety został wydany w marcu 1998 roku. Niespełna cztery miesiące po pierwszej inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Redakcję pierwszego numeru stanowili: Edward Przychodaj, Małgorzata Lipińska oraz Tomasz Pitura. I temu szacownemu gronu zawdzięczamy opracowanie winiety gazety. Od numeru drugiego, redaktorem naczelnym gazety jestem ja a grono współpracowników nieustannie się poszerza.

Sześć lat temu kanclerz Janusz Różycki, wówczas jeszcze wicekanclerz, zaproponował mi redagowanie gazety uczelnianej. Myślałam jedną noc. I od tego czasu "walczę" na łamach gazety a czasami z łamami gazety. Mam nadzieję, że widać jak gazeta przepoczwarza się w coraz lepsze pismo, którego zadaniem przede wszystkim jest archiwizacja życia uczelni. Przypomnę, że gazeta została doceniona na rynku ogólnopolskim, bo to właśnie naszej redakcji powierzono organizację XI Ogólnopolskich Spotkań Redaktorów Pism Akademickich, które odbyło się we wrześniu 2003 r.

Proszę, przy okazji tego małego jubileuszu, o dalszą pomoc w redagowaniu gazety, bo to rzeczywiście jest nasze forum do wyrażania poglądów na temat nauczania, szkolnictwa wyższego, działalności uczelni itd. A ja składam podziękowania mojemu szefowi - Kanclerzowi Januszowi Różyckiemu, za to, że zaufał mi, powierzając misję tworzenia tego czasopisma.

Małgorzata Bzówka 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.