ISSN 1505-6058

NR 25 GRUDZIEŃ 2004 R.

CENA 1 ZŁ

 


Edward C. Prescott


Finn E. Kydland

Z ekonomii

NOBEL ZA DYNAMICZNE PODEJŚCIE
DO PROCESÓW MAKROEKONOMICZNYCH

Nagrodę im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii , za 2004 rok w wysokości 10 mln koron szwedzkich (1,33 mln USD), podzielili między siebie dwaj makroekonomiści - Amerykanin Edward C. Prescott oraz Norweg Finn E. Kydland. Szwedzka Akademia Nauk przyznała dwóm naukowcom nagrodę pieniężną oraz złote medale za ich wkład w rozwój dynamicznej makroekonomii; teorii zgodności czasowej decyzji gospodarczych i badań nad czynnikami determinującymi współczesne cykle koniunkturalne .

Edward C. Prescott urodził się w 1940 roku w Glen Falls w stanie New York. Tytuł licencjata z matematyki uzyskał w 1962 roku w Swarthmore College, tytuł magistra z zakresu badań operacyjnych w 1963 roku w Case - Western Reserve University natomiast tytuł doktora nauk ekonomicznych w Carnegie Mellon University w 1967 roku.

Finn E. Kydland urodził się w 1943 roku w Norwegii. W 1968 roku uzyskał tytuł magistra w Norwegian School of Economics and Business Administration. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Carnegie Mellon University w 1973 roku. Podkreślić należy, że E. Prescott był opiekunem naukowym (promotorem) F. Kydlanda w Carnegie Mellon University.

Laureaci swoje teorie budowali w "burzliwych" latach siedemdziesiątych, kiedy to procesy gospodarcze obalały jedną po drugiej teorię ekonomiczną budowaną na keynesowskich fundamentach. Stagflacja zaprzeczyła krzywej Phillipsa, kolejne stosowane instrumenty polityki gospodarczej miast stabilizować destabilizowały gospodarkę . A był to efekt niezgodności czasowej (the time inconsistency) pomiędzy podejmowanymi decyzji. W swoich badaniach zastosowali analityczne, ilościowe podejście do rozwiązywania problemów gospodarczych. Badania Kydlanda i Prescotta wpłynęły na zmianę podejścia w polityce gospodarczej ze stosowania pojedynczych instrumentów na działania systemowe (instytucjonalne).

Kolejną dziedziną makroekonomii, którą rozwinęli to badanie czynników determinujących cykl koniunkturalny. Tradycja keynesowska uważała, że na wahania koniunkturalne wpływ mają czynniki popytowe wzmacniane postępem technicznym. Laureaci wzbogacili tę koncepcję o czynniki podażowe .

E. Prescott położył również duże zasługi w tworzeniu nowoczesnych, ilościowych metod analizy cykli koniunkturalnych. Do klasyki metodologii przeszedł filtr Hodricka - Prescotta , umożliwiający otrzymanie szeregów zmiennych makroekonomicznych w postaci procentowych odchyleń od trendów .

E. Prescott uważa, że dzięki wprowadzeniu metod ilościowych i modeli matematycznych ekonomia weszła w swój złoty wiek i w końcu stała się prawdziwą nauką.

Pomimo niewątpliwego uznania dla roli postępu technicznego w rozwoju gospodarczym niektóre zachowania profesora Edwarda Prescotta pozostają dość konserwatywne, że chociażby wspomnieć fakt iż nigdy nie zaakceptował "postępowej" białej tablicy foliowej i w jego gabinecie wciąż wisi czarna tablica a wszystkie wywody dla licznych grup odwiedzających i uwielbiających go studentów prowadzi z pomocą staroświeckiej kredy.
W naszej uczelni niektóre zaproponowane przez laureatów metody badań cykli koniunkturalnych wykorzystywane są do prowadzonej od ponad trzech lat analizy nastrojów gospodarczych przedsiębiorców i konsumentów województwa lubelskiego.

Wybrane publikacje laureatów:

 1. Kydland F., E. Prescott, Rules Rather then Discretion: the Inconsistency of optimal plans, Journal of political Economy 85/1977.

 2. Kydland F., E. Prescott, Time to Build and Aggregate Fluctuations, Econometrica 50/1982

 3. Kydland F., E. Prescott, Business Cycle: Real Facts and Monetary Myth, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, Spring 1990.

 4. Holtz V., F.E. Kydland, G. Sedlacek, Intertemporal Preferences and Labor Supply, Econometrica, 1988.

 5. Backus D., Kehoe P., F.E. Kydland, International Real Business Cycles, Journal of Political Economy, 1992

 6. Gavin W., F.E. Kydland, Endogenous Money Supply and the Business Cycle, Review of Economic Dynamics, 1999

 7. Freeman S., F.E. Kydland, Monetary Aggregate and Output, American Economic Review, 2000.

 8. Gomme P., F.E. Kydland, Home Production Meets Time to Build, Journal of Political Economy, 2001

 9. Kydland F.E., Argentina`s recovery and "excess" capital swallowing of the 1990s, Federal Reserve Bank of Dallas, 2002.

 10. Hodrick R.J., E.C. Prescott, Postwar US. Business Cycles: An Empirical Investigation, Discussion Paper no 451, Carnegie Mellon University 1980.

 11. Prescott E.C., Theory Ahead of Business Cycle Measurement, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 1986.

 12. Prescott E.C., Needed: A theory of total factor productivity, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 1997.

 13. Prescott E.C., On the Equilibrium Concept for Overlapping Generations Organizations, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 2000.

 14. Prescott E.C., Non - convexities in Quantitative General Equilibrium Studies of Business Cycles, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 2002.

 15. Parente S.L., E.C. Prescott, Barriers to Riches. Walras - Pareto Lectures, 2002.

Opracował Mieczysław Kowerski

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.