ISSN 1505-6058

NR 25 GRUDZIEŃ 2004 R.

CENA 1 ZŁ

 


Internet - to wcale nie jest takie trudne.
fot. J. Kawałko
AGRO - Info

JESIENNE SPOTKANIA

Funkcjonujący w naszej uczelni Ośrodek Sieci Agro-Info, realizuje wiele działań skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich, mających na celu ułatwienie im efektywnego korzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Późna jesień oraz zima to okres, gdy rolnikom łatwiej jest oderwać się od codziennych obowiązków dlatego właśnie na październik zaplanowaliśmy realizację spotkań finansowanych częściowo z dotacji uzyskanej z Funduszu Współpracy. Odbyły się trzy spotkania przeznaczone dla kobiet, mieszkanek wsi z naszego regionu oraz seminarium dla przedstawicieli samorządów lokalnych.

We współpracy z Ośrodkami Kultury z gminy Aleksandrów, gminy Józefów i gminy Mircze zaproszono do udziału w szkoleniu blisko 100 pań, głównie członkiń Kół Gospodyń Wiejskich i przedstawicielek Rad Rodziców. Szkolenia odbywały się w dwóch terminach, a ich scenariusz był bardzo podobny. Dyrektor Centrum Badawczo Szkoleniowego WSZiA Bogdan Kawałko omawiał problematykę rozwoju wsi w warunkach UE zwracając uwagę na dotychczasowe doświadczenia i bardzo ważną rolę kobiet w rozwoju różnych form życia kulturalnego, rodzinnego i towarzyskiego na wsi. Prelekcja pt. "Moja wieś i gmina w Unii Europejskiej - podtrzymanie tradycji regionalnych, szanse na rozwój" przeprowadzona przez Zofię Kiełbińską - Ryń składała się z krótkiego omówienia procesu integrowania się Europy oraz wskazywała, które z obecnie dostępnych form pomocy finansowej płynącej z Unii Europejskiej powinny zainteresować mieszkanki wsi.

Dalsza część spotkania obejmowała zajęcia grupowe w pracowniach komputerowych pt. "Komputer, Internet, e-mail - nic co nowoczesne nie jest nam obce" oraz naukę obsługi kserokopiarki i faxu. Zajęcia prowadzili Iwona Harasim, Zofia Ryń i Paweł Pakuła - pracownicy CBS WSZiA. Uczestniczki w wieku od 15 do ponad 70 lat z równym zainteresowaniem skorzystały z zajęć. Szczególnie starsze z nich potwierdziły, że dopiero po tych zajęciach zyskały pewność, że tajniki komputera i internetu są przydatne bez względu na wiek czy wykonywany zawód. Dużą radość sprawiło paniom obejrzenie stron internetowych swoich gmin, to unaoczniło im jak blisko ich wsi są nowe środki komunikowania się. Emocjonujące zajęcia zakończyły się spotkaniem przy kawie i podsumowaniem szkolenia.

Na koniec pobytu w Zamościu grupy z Aleksandrowa i Józefowa odwiedziły Muzeum Zamojskie i zapoznały się z wystawą "Gdzie kruszynę chleba podnoszą z uszanowaniem" natomiast wszystkie panie miały okazję zobaczyć budynek dydaktyczny na ul. Sienkiewicza oraz wysłuchać prelekcji Danuty Kawałko, dyrektora Biblioteki WSZiA i zwiedzić wystawę "Zamojskie pocztówki" .

Uczestniczki szkolenia bardzo pozytywnie oceniły taki rodzaj spotkań, podkreślały, że chętnie zdobywają nowe umiejętności i wiedzę bardzo przydatną w ich środowiskach. Wyraziły opinię o dużym zainteresowaniu mieszkanek wsi szkoleniami dostosowanymi do ich potrzeb, przeprowadzanymi przez specjalistów rozumiejących problemy i potrzeby wsi. Trzeba dodać, że wśród uczestniczek była spora grupa matek naszych studentów.

Koordynacją szkoleń ze strony UG w Aleksandrowie zajęła się Ewa Macocha, z UMiG w Józefowie Marianna Kulpa a grupie z Mircza przewodziła sekretarz UG Bogusława Pisiewicz.

27 października br. przeprowadzono seminarium dla pracowników samorządów lokalnych z Zamojszczyzny nt. "Źródła finansowego wsparcia rozwoju wsi i obszarów wiejskich". Grono uczestników wysłuchało wykładu Bogdana Kawałko, dyrektora Centrum Badawczo - Szkoleniowego WSZiA - "Rodzaje funduszy dostępnych dla samorządów i wszystkich sektorów gospodarki - Możliwości, bariery i zasady korzystania z funduszy - (stan na październik 2004 r.)".

Kolejnym prelegentem był Stanisław Sarzyński, kierownik Zespołu Wspólnej Polityki Rolnej, Lubelskiego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, oddział w Sitnie. Jego prezentacja koncentrowała się na Sektorowym Programie Operacyjnym - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich oraz ZPORR i omawiała działania szczególnie istotne dla społeczności lokalnych w obszarach wiejskich. Po jego wystąpieniu wywiązała się dyskusja, która równocześnie przybliżyła praktyczny aspekt korzystania z funduszy strukturalnych.

Na zakończenie Zofia Kiełbińska-Ryń w swojej prezentacji pt. "Rola i struktura ośrodków informacyjnych sieci AGRO-INFO w Polsce oraz sieci ośrodków Carrefour w Europie" poinformowała o dostępności naszych usług informacyjnych i gotowości do pomocy kierowanej do wszystkich zainteresowanych.

Zaprezentowane formy współpracy ze społeczeństwem naszego regionu będą kontynuowane i w niedługim czasie kolejne grupy pań z gmin Zamojszczyzny będą mogły poznać tajniki komputera i internetu oraz uzyskać rzeczową, obiektywną informację na jaką nastawiony jest ośrodek Agro-Info.

zkr

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.