ISSN 1505-6058

NR 25 GRUDZIEŃ 2004 R.

CENA 1 ZŁ

 

JEDNYM ZDANIEM

Dyplomy najlepszym stypendystom (za wyniki w nauce) naszej uczelni wręczył prorektor dr Mieczysław Kowerski, podczas uroczystości 17 grudnia 2004 r. w Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza.

"Motorami do Chin" to tytuł wystawy zorganizowanej przez Galerię Akademicką (13 grudnia - 25 lutego 2005). 17 grudnia 2004 r. odbyło się spotkanie z Sebastianem Gresztą, uczestnikiem wyprawy, która stała się inspiracją wspomnianej wystawy.

80 proc. naszych studentów nie odczuwa stresu podczas zajęć - wynika z ankiety oceniającej pracowników naukowo - dydaktycznych w roku akademickim 2003/2004.

W połowie stycznia rozpocznie się kolejna edycja Zamojskich Spotkań z Filmem Religijnym SACROFILM. Szczegółowy harmonogram wykładów i filmów zostanie opublikowany na plakatach i w internecie.

Do II edycji konkursu dla gazet szkół ponadgimnazjalnych "Co w szkole piszczy?" przystąpiło 24 redakcje z całego województwa lubelskiego. Podobnie jak w ub. roku szkoły będą walczyć o aparat cyfrowy. Wielki finał planowany jest na połowę stycznia.

Uczelnia podczas uroczystości inauguracji obchodów "Roku Zamościa" 16 grudnia 2004 r., otrzymała statuetkę w podzięce za działalność kulturalną na rzecz miasta. Rektor Jan Andreasik oraz prorektor Bogdan Kawałko zostali zaproszeni do komitetu honorowego i organizacyjnego obchodów "Roku Zamościa".

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.