ISSN 1505-6058

NR 25 GRUDZIEŃ 2004 R.

CENA 1 ZŁ

 


Absolwenci naszej uczelni najczęściej kontynuują naukę na studiach uzupełniających magisterskich.
fot. arch. WSZiA

Birety w górę czyli koniec licencjatu.
fot. arch. WSZiA


Graduacje 2004

PAMIĘTAJCIE O AKADEMICKIEJ

Ponad 600 absolwentów pożegnała w tym roku Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. Pierwsze, w historii uczelni, dyplomy licencjata otrzymali absolwenci kierunku fizjoterapia.

Z rąk dziekana dr Mieczysława Kowerskiego, 4 listopada, otrzymali dyplomy absolwenci kierunku ekonomia. Kierunek ten jest jednym z trzech, obok administracji oraz informatyki i ekonometrii, od początku prowadzonym w zamojskiej uczelni. Pierwsi absolwenci uczelni byli również ekonomistami i swoje dyplomy otrzymali 5 lat temu. 6 listopada święto graduacji obchodzili absolwenci fizjoterapii. Z grupy ponad 80 osób, którzy ukończyli studia licencjackie zdecydowana większość kontynuuje studia magisterskie w swojej rodzimej uczelni. 

W październiku, po pozytywnej decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, WSZiA uruchomiła studia uzupełniające magisterskie na kierunku fizjoterapia. Zamojska uczelnia jest jedyną w kraju uczelnią niepaństwową posiadającą uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na tym kierunku.

Absolwentom informatyki i ekonometrii wręczono dyplomy 8 listopada. Dzień później świętowali absolwenci administracji, kierunku najliczniej reprezentowanego w gronie tegorocznych absolwentów. Dyplom administratywisty otrzymało ponad 220 osób.

- Jak będziecie z dziećmi przechodzić ulicą Akademicką pokażcie im, że w tym budynku mieliście zajęcia - mówił podczas uroczystości prodziekan dr Andrzej Pakuła. Uroczystości graduacyjne zakończyło wręczenie dyplomów absolwentom studiów dziennych na kierunku ekonomia, administracja oraz informatyka i ekonometria w dniu 10 listopada.

Zamojska uczelnia należy do największych niepaństwowych w regionie, od 1999 roku jej mury opuściło z dyplomem licencjata ponad 5 tysięcy osób. Zdecydowana większość z nich kontynuuje naukę na studiach uzupełniających magisterskich.

mb

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.