ISSN 1505-6058

NR 25 GRUDZIEŃ 2004 R.

CENA 1 ZŁ

 

Konferencje

MŁODZI EKONOMIŚCI O RYNKU PRACY

Katarzyna Fedoruk, Beata Janeczko, Maciej Tracz i Michał Bednarz studenci ekonomii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki "Europejskie i pozaeuropejskie rynki pracy". Oni mają nadzieję, że właśnie dzięki zaangażowaniu się w takie przedsięwzięcia nie będą mieć większego problemu ze zdobyciem pracy. Mają pomysły na własną działalność gospodarczą.

Kasia, jak twierdzi, na ekonomię trafiła przez przypadek. Nie bardzo podoba jej się matematyka, której akurat na tym kierunku jest sporo, ale na razie "brnie do przodu". Na konferencji prezentowała "Psychologiczną sylwetkę studenta poszukującego pracy". Korzystała przy tym z badań prowadzonych na ten temat przez swoją uczelnię. - Studenci czy absolwenci często nie wierzą w siebie, w swe możliwości a jeszcze bardziej boją się sprawdzić, poddać próbie i to jest podstawowy problem - mówi studentka.

Beata przedstawiała "Zróżnicowanie rynku pracy w województwie lubelskim". Dla niej ekonomia jest po prostu kierunkiem uniwersalnym dającym dużo możliwości. Po średniej szkole ekonomicznej świadomie wybrała ten kierunek kształcenia. Zarówno Katarzyna, jak i Beata pracują w Studenckim Kole Ekonomistów w Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. W ubiegłym roku to koło zorganizowało sesję poświęconą problematyce rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Maciej myśli o pracy w rodzinnym przedsiębiorstwie a tam na pewno przyda się wykształcony ekonomista. Michał po prostu chciał studiować. Ekonomia okazała się dla niego najciekawszym z kierunków proponowanych przez WSZiA. Obaj podczas konferencji prezentowali prognozy liczby bezrobotnych w Polsce. I na w pół żartując stwierdzili, że może być tylko lepiej i lepiej.

Konferencja, która została zorganizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (16 - 19 listopada), uświadomiła im, że nie ma żadnych różnic w poziomie przygotowania studentów uczelni państwowych czy niepaństwowych. Panel dyskusyjny natomiast podzielił uczestników na dwa obozy. Jedni należeli do grupy optymistów i twierdzili, że bez problemu po studiach zdobędą pracę. Druga była zdecydowanie umiarkowana w swoich poglądach. Ich zdaniem, najlepsze studia na najlepszej uczelni nie dają żadnych gwarancji. Profesorowie, którzy podczas konferencji występowali w roli ekspertów, przekonywali młodych ekonomistów, że nie można się poddawać i należy korzystać z każdej możliwości zdobywania doświadczenia. Zachęcali do wyjazdów na praktyki zawodowe, do pracy podczas wakacji i w wolontariacie. Te wszystkie formy zatrudnienia pomagają uwierzyć we własne możliwości i sprawdzić umiejętności.

Studenci WSZiA uczestniczą w badaniach barometru koniunktury gospodarczej województwa lubelskiego. Co kwartał odwiedzają z ankietami ponad 350 gospodarstw domowych i 300 firm w regionie.

- Rozmawiają z kadrą kierowniczą przedsiębiorstw i firm usługowych. W ten sposób poznają zasady funkcjonowania i organizacji przedsiębiorstw, ich strukturę, specyfikę działalności i istnienia na rynku. Te informacje są bezcenne, w momencie kiedy zaczynają szukać pracy, część z nich trafi po studiach do podobnych lub wręcz tych samych firm - przekonuje prorektor dr Mieczysław Kowerski.

- Mam nadzieję, ze nie będzie tak źle. Jestem na drugim roku studiów i już próbuję się rozglądać. Uczestniczę w rozmowach kwalifikacyjnych. Studia uważam za atut i zamierzam go wykorzystać - podsumowuje Katarzyna Fedoruk.

Małgorzata Bzówka
 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.