ISSN 1505-6058

NR 25 GRUDZIEŃ 2004 R.

CENA 1 ZŁ

 


Agnieszka Pakuła
studentka II roku pedagogiki
DLACZEGO STUDIUJĘ PEDAGOGIKĘ?

Zaplanowałam i wymarzyłam sobie ten zawód. Zawód pedagoga. Lubię rozmawiać z ludźmi, lubię z nimi przebywać, umiem ich słuchać. Lubię i rozumiem to czego się uczę, nie muszę niczego wkuwać, bo są to rzeczy, w dużej części, dla mnie bardzo oczywiste.

Cieszę się, że tu jestem, bo mam super przyjaciół. Poznałam ciekawych ludzi, kadra jest przyjacielsko nastawiona, zawsze można z nimi porozmawiać, są to otwarci i mądrzy ludzie.

Pracuję w kole młodych pedagogów w sekcji radiowej. Sekcja działa już od roku i prawdopodobnie rozrośnie się już do dwóch zespołów. Program tworzą sami studenci. Prowadzimy wywiady, sondy, zapraszamy ciekawych ludzi. Ta najbliższa audycja będzie dotyczyła konferencji na temat młodzieży XXI wieku, którą nasze koło i katedra pedagogiki zorganizowały w październiku br.


 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.