ISSN 1505-6058

NR 25 GRUDZIEŃ 2004 R.

CENA 1 ZŁ

 


Andrzej Pachla
student I roku ochrony dóbr kultury
DLACZEGO STUDIUJĘ
OCHRONĘ DÓBR KULTURY?

Sprawa była dla mnie oczywista. Gdy tylko dowiedziałem się o uruchomieniu nowego kierunku studiów w Zamościu i był to ten dla mnie wymarzony, postanowiłem podjąć naukę w WSZiA.

Maluję obrazy olejne. Ochrona dóbr kultury jest kierunkiem, który stwarza ogromne możliwości rozwijania moich zainteresowań i mam nadzieję podjęcia w przyszłości ciekawej pracy. Po takim kierunku można pracować równie dobrze w nadzorze budowlanym, w konserwacji zabytków czy jako rzemieślnik, który tworzy współczesne dobra kultury. Wydaje mi się, że specjaliści z tego zakresu są pewnego rodzaju elitą zawodową.

W Zamościu ten kierunek jest bardzo potrzebny, wystarczy popatrzeć na nasze miasto, Starówkę. To jest miejsce unikalne na świecie i warto je zachować dla przyszłych pokoleń.

Jestem pod wrażeniem zajęć z rzeźby, którą prowadzi pan Bulewicz. Dla mnie osobiście również bardzo przypadł do gustu przedmiot o nazwie rysunek odręczny. Ciekawym przedmiotem jest historia sztuki.

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.