ISSN 1505-6058

NR 25 GRUDZIEŃ 2004 R.

CENA 1 ZŁ

 


Rafał Poninkiewicz
student II roku informatyki i ekonometrii
DLACZEGO STUDIUJĘ
INFORMATYKĘ I EKONOMETRIĘ?

Interesowałem się komputerami i informatyką już w szkole średniej. Byłem w klasie matematyczno - fizycznej i czułem się silniejszy w przedmiotach ścisłych.

Nie ma dla mnie znaczenia podział na uczelnie państwowe i niepaństwowe, są tylko te dobre i złe. Ja trafiłem do takiej, gdzie informatyka i ekonometria jest na wysokim poziomie. W programie studiów mam dużo przedmiotów informatycznych i troszkę ekonomicznych , ale to tylko poszerza moją wiedzę.

Nie płacę za studia, mam dwa stypendia za wyniki w nauce: stypendium Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości oraz ministerialne. Za pierwszy semestr studiów tez nie płaciłem, gdyż miałem stypendium "na dzień dobry", przyznawane najlepszym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych.

Dobra kadra i atmosfera życzliwości to są cechy charakterystyczne dla mojej uczelni. Wykładowcom nie zależy, żeby dodatkowo stresować studentów. Prowadzą ciekawe wykłady, a multimedia, które są wykorzystywane podczas zajęć stanowią dodatkowy plus. Ciekawym pomysłem są projekty, gdyż student musi użyć komputera w celu rozwiązania konkretnego problemu.

Moim hobby jest projektowanie i budowanie sieci oraz programowanie, dlatego też w tym widzę swoją przyszłość zawodową. Chce zdobyć dodatkowe kwalifikacje dlatego też zacząłem kurs CISCO.


 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.