ISSN 1505-6058

NR 25 GRUDZIEŃ 2004 R.

CENA 1 ZŁ

 


Małgorzata Frąk
studentka III roku ekonomii
DLACZEGO STUDIUJĘ EKONOMIĘ?

Świadomie wybrałam ekonomię, bo rachunkowość to mój żywioł i pasja. Lubię "siedzieć" w papierkach, liczyć. Praca w księgowości mnie fascynuje. Świadomie również wybrałam uczelnię. Mieszkam niedaleko Zamościa i dostępność szkoły, bliska jej lokalizacja miała ogromne znaczenie dla mnie przy wyborze.

Sam kierunek, moim zdaniem, łączy kilka dziedzin, w programie studiów miałam nie tylko przedmioty związane ściśle z rachunkowością, ale również marketing, podstawy prawa. Wszystko ze sobą powiązane, dzięki czemu przekazywana wiedza jest kompleksowa.

Dzięki temu właśnie, że studiuję ekonomię, zdobyłam pracę. Pracuję w Urzędzie Statystycznym w Zamościu. Jestem ankieterem, mam ciągły kontakt z ludźmi i też jest to bardzo ciekawe. Doświadczenie zdobyłam również podczas praktyk zawodowych w różnych firmach usługowo - finansowych, pracowałam jako rachmistrz w ogólnopolskim spisie powszechnym ludności.

Teraz łączę studia dzienne z pracą popołudniami. Po studiach nie będę startowała od zera i to jest dla mnie najważniejsze.

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.