ISSN 1505-6058

NR 25 GRUDZIEŃ 2004 R.

CENA 1 ZŁ

 


Mirosław Wybraniec
student I roku SUM fizjoterapii
DLACZEGO STUDIUJĘ ADMINISTRACJĘ?

Ten kierunek wymaga ciągłego kształcenia i doskonalenia swoich umiejętności, dlatego zdecydowałem się na podjęcie dalszej nauki na studiach uzupełniających magisterskich.

Wybrałem tę uczelnię ze względu na koszty kształcenia i lokalizację w moim miejscu zamieszkania. W programie znalazły się zajęcia w ośrodku dla dzieci z porażeniem mózgowym w Krasnymstawie. Stosujemy tam różnorodne metody terapeutyczne. Dla mnie najważniejszy jest kontakt z małymi pacjentami tego ośrodka. Doświadczenie to na pewno pomoże mi w przyszłej pracy zawodowej. 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.