ISSN 1505-6058

NR 25 GRUDZIEŃ 2004 R.

CENA 1 ZŁ

 


Katarzyna Nowosad
studentka III roku administracji
DLACZEGO STUDIUJĘ ADMINISTRACJĘ?

Zawsze lubiłam przedmioty humanistyczne typu np. historia, dlatego też świadomie podjęłam decyzję o studiach administracyjnych, bo są one odzwierciedleniem moich zainteresowań. 

Zbieram materiały do pracy licencjackiej, która będzie dotyczyła działalności Trybunału Konstytucyjnego, po obronie zamierzam podjąć naukę na studiach magisterskich uzupełniających. W trakcie studiów z przedmiotów kierunkowych najbardziej przypadło mi do gustu prawo pracy i prawo cywilne. W uczelni zdobyłam certyfikat z języka angielskiego i jestem bardzo zadowolona z tego lektoratu.

Miałam praktyki zawodowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Zamościu, pomagałam w wydziale rent i emerytur, porządkowałam archiwum. Widzę się w roli urzędnika. Praca usystematyzowana ze znormalizowanym wymiarem to coś dla mnie np. administracja samorządowa typu urząd gminy czy miasta. 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.