ISSN 1505-6058

NR 25 GRUDZIEŃ 2004 R.

CENA 1 ZŁ

 

Współpraca międzynarodowa

ZA WOLNĄ UKRAINĄ

Uczelnia 25 listopada br. wysłała apel o poniższej treści do mediów lokalnych i regionalnych oraz swoich partnerów na Ukrainie. Apel został podpisany przez władze i Radę Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

"Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu od początku swej działalności tj. od 1997 roku jest zaangażowana we współpracę z Ukrainą, a zwłaszcza z uczelniami i ośrodkami naukowymi naszych sąsiadów realizując szereg wspólnych projektów. Stąd też cała społeczność akademicka naszej uczelni przyłącza się do apelu społeczności międzynarodowej i popiera przemiany demokratyczne zachodzące na Ukrainie. Apelujemy o przestrzeganie prawa według standardów europejskich i międzynarodowych szczególnie w procesach społecznego wyboru.

Identyfikujemy się z Narodem Ukraińskim, który walczy o demokratyczne przemiany i obywatelskie społeczeństwo."

mb

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.