ISSN 1505-6058

NR 25 GRUDZIEŃ 2004 R.

CENA 1 ZŁ


 

Ponad 600 absolwentów pożegnała w tym roku Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. Pierwsze, w historii uczelni, dyplomy licencjata otrzymali absolwenci kierunku fizjoterapia. Z rąk dziekana dr Mieczysława Kowerskiego, 4 listopada, otrzymali dyplomy absolwenci kierunku ekonomia. Kierunek ten jest jednym z trzech, obok administracji oraz informatyki i ekonometrii, od początku prowadzonym w zamojskiej uczelni. Pierwsi absolwenci uczelni byli również ekonomistami i swoje dyplomy otrzymali 5 lat temu. 6 listopada święto graduacji obchodzili absolwenci fizjoterapii. Z grupy ponad 80 osób, którzy ukończyli studia licencjackie zdecydowana większość kontynuuje studia magisterskie w swojej rodzimej uczelni. ..>


 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.