ISSN 1505-6058

NR 24 PAŹDZIERNIK 2004 R.

CENA 1 ZŁ

Szczególnym gościem inauguracji była wiceprezydent Zamościa Iwona Stopczyńska. fot. MB


Sprawozdania

ZAMOJSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
w roku akademickim 2003/2004

Rok akademicki 2003/2004 został rozpoczęty 8 października 2003 r. Uroczystą inauguracją w sali Colegium Novum WSZiA w Zamościu. Gośćmi byli prorektor ds. rozwoju uczelni mgr inż. Bogdan Kawałko i kanclerz mgr inż. Janusz Różycki. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Ryszard Orłowski.

Organizatorem uniwersytetu było Zamojskie Towarzystwo „Renesans”. Uniwersytet funkcjonował pod patronatem i przy współorganizacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji. Do organizacji włączały się instytucje kultury tj. Zamojski Dom Kultury, Muzeum Zamojskie, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Biuro Wystaw Artystycznych. Współpracowano też z Polską Orkiestrą Włościańską i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

Liczba słuchaczy w roku ak. 2003/2004 wynosiła 132 osoby. W trakcie roku ze względów zdrowotnych, rodzinnych, zawodowych zrezygnowało 10 osób. Zajęcia odbywały się w każdą środę miesiąca. Tematyka wykładów i formy pracy dostosowane były do potrzeb słuchaczy, możliwości kadrowych i finansowych.

Wykłady audytoryjne odbywały się w sali WSZiA przy ul. Sienkiewicza i obejmowały następujące tematy:

 1. Z dziejów materialnego wsparcia Insurekcji Kościuszkowskiej w Ordynacji Zamojskiej – prof. dr hab. Ryszard Orłowski – WSZiA

 2. Przemiany we współczesnej literaturze – prof. Stanisław Żak, Kielce

 3. Sukcesy i porażki w życiu wielkich kompozytorów – mgr Małgorzata Kozakiewicz – Dybowska – Akademia Muzyczna w Warszawie

 4. Fundusze Unii Europejskiej dla Polski – mgr inż. Bogdan Kawałko, WSZiA

 5. Pejzaż i krajobrazy Roztocza – mgr Wiesław Lipiec, fotografik

 6. Poezja ludowa Zamojszczyzny – mgr Zofia Piłat

 7. Związki kultury Zamościa i Lwowa – mgr Danuta Kawałko, WSZiA

 8. Cudowne obrazy na terenie Polski – prof. dr hab. Jan Śrutwa – Biskup Zamojsko – Lubaczowski

 9. Wczesne wykrywanie cukrzycy – lek. med. Elżbieta Kramarczuk

 10. Jak dbać o cerę dojrzałą – Dorota Borys, kosmetyczka

 11. Czy potrzebne nam odrodzenie? – prof. dr hab. Stanisław Kaczer

 12. Tradycja w nowoczesności - prof. dr hab. Leon Dyczewski, KUL

 13. Polskie idee i koncepcje budowania unii narodów i wspólnot w Europie na przestrzeni tysiąca lat – mgr Zbigniew Swięch, publicysta

 14. Zasady prawidłowego odżywiania się - mgr Danuta Pleskaczyńska

 15. Epidemie trzeciego tysiąclecia – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski

 16. Twierdze kresowe – dr Jacek Feduszka

Zespół Wiedzy o Sztuce odbywał zajęcia w Muzeum Zamojskim oraz Biurze Wystaw Artystycznych. Wykłady były najczęściej powiązane z wystawami wybitnych twórców. Zajęcia prowadzili pracownicy muzeum i galerii.

 1. Życie i twórczość Józefa Brandta – wystawa malarstwa i wykład – mgr Piotr Kondraciuk, historyk sztuki

 2. Kolekcja Henryka Rosińskiego w zbiorach Muzeum Zamojskiego – wystawa i wykład – Halina Siwiłło, historyk sztuki

 3. Ikona Matki Boskiej Chełmskiej – wykład, mgr Piotr Kondraciuk

 4. Wandalowie – wystawa w Muzeum „Arsenał”, wykład – mgr Jerzy Kuśnierz

 5. Albin Brunowski – wystawa w BWA, mgr Jerzy Tyburski

 6. Martwa natura w twórczości polskich malarzy współczesnych – wystawa w BWA, wykład mgr Jerzy Tyburski, artysta malarz

 7. Twórczość Władysława Żurawskiego – wystawa i wykład w Muzeum

 8. Świat litery – wystawa w BWA i wykład mgr Bogusław Bodes, artysta

 9. Prace dyplomowe absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych – wystawa

 10. Grafiki Salwadora Dali – wystawa w BWA, wykład mgr Jerzy Tyburski

 11. Sztuka ludowa Litwy – wystawa w Muzeum Zamojskim

W minionym roku funkcjonowały dwa zespoły sprawnościowe. Jeden odbywał zajęcia raz w tygodniu w Ośrodku Sporu i Rekreacji korzystając z urządzeń w siłowni na dogodnych warunkach finansowych. Drugi zespół ćwiczył pod nadzorem instruktora w obiekcie Krytej Pływalni. Tutaj również słuchacze korzystali z ulgowych biletów wstępu. Instruktora opłacono ze środków uniwersytetu.

Ważne miejsce w pracy odgrywa organizacja wycieczek, koncertów, imprez rekreacyjnych i uroczystych spotkań okolicznościowych.

W roku akademickim 2003/2004 zorganizowano:

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego

 2. Wycieczkę „Najpiękniejsze zakątki Roztocza” z ogniskiem w Hamerni

 3. Wycieczkę do Lublina – zwiedzanie Kaplicy św. Trójcy na zamku i wystawy malarstwa Marka Challaga

 4. Spotkanie opłatkowe z okazji Bożego Narodzenia /uczestniczył ks. Jacek Zieliński/

 5. Koncert „Najsłynniejsze przeboje muzyki rozrywkowej” z okazji Dnia Babci i Dziadka w POW im. K. Namysłowskiego

 6. Kulig w Suścu i Krasnobrodzie

 7. Wyjazd na operetkę do Teatru Muzycznego w Lublinie /”Baron Cygański”/

 8. Zwiedzanie pałacu w Łańcucie, bazyliki w Leżajsku, koncert organowy

 9. Wycieczkę do Wilna i Kowna

 10. Zakończenie roku akademickiego w Zarzeczu

Słuchacze wzięli udział w uroczystości poświęconej ocenie dorobku kultury w mieście i wysłuchali koncertu Kazimierza Kowalskiego /Zaproszenie uzyskaliśmy od Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta/.

Koszty działalności uniwersytetu pokrywane są przede wszystkim ze składek słuchaczy, pomocy rzeczowej współorganizatorów, skromnej dotacji z budżetu miasta. Towarzystwo „Renesans” nie zatrudnia nikogo do prowadzenia uniwersytetu. Programowaniem, organizacją zajęć, zapewnieniem wykładowców zajmuje się mgr Zofia Piłat – prezes towarzystwa pełniąca swoją funkcje społecznie. Bardzo znaczącą rolę ma w funkcjonowaniu Uniwersytetu pomoc współorganizatorów i instytucji współpracujących.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji zapewnia pomieszczenia i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć, przygotowuje druki, dekoracje sali na ważne uroczystości, opiekun uniwersytetu mgr inż. Bogdan Kawałko udziela szerokiej pomocy merytorycznej i organizacyjnej, wygłasza wykłady. Dużą pomoc uzyskujemy od Działu Marketingu kierowanego przez panią Małgorzatę Bzówkę.

Zamojski Dom Kultury prowadzi sekretariat /zbieranie deklaracji, prowadzenie dziennika zajęć, zbieranie odpłatności od słuchaczy/.
Bardzo dużej pomocy udziela Muzeum Zamojskie. W salach muzeum odbywają się zajęcia z wiedzy o sztuce. Słuchacze korzystają z wykładów prowadzonych na wysokim poziomie merytorycznym przez pracowników, zwiedzają wystawy. Dyrektor wyznaczył opiekuna grupy, panią Jolantę Głąb, która dba o zapewnienie wykładowców, sali itp.

Osobiście zaangażował się we współpracę z uniwersytetem dyrektor BWA pan Jerzy Tyburski. Informuje kierownictwo o bieżących wydarzeniach artystycznych w galerii, przygotowuje wykłady.
W roku 2003/2004 podjęliśmy współpracę PiMBP w zakresie pozyskania wykładowców. /Prof. Żak wygłosił wykład dla uniwersytetu na zaproszenie biblioteki/.

Z dużą życzliwością spotkaliśmy się ze strony dyrektora OSiR pana Tadeusza Lizuta. /Udostępnienie na dogodnych warunkach obiektów/.

Pracą uniwersytetu interesuje się na bieżąco i udziela pomocy Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta pani Jadwiga Machulewska. Przekazywane są przez wydział informatory o ciekawych imprezach kulturalnych, zaproszenia, udzielana pomoc organizacyjna i finansowa.

Aktywnie działał Samorząd Słuchaczy w składzie:

 1. Krystyna Portuś – przewodnicząca

 2. Lucyna Stąsiek – z-ca przewodniczącej

 3. Hanna Gędek – skarbnik

 4. Stefania Twardowska – kronikarz

Samorząd był organizatorem imprez integracyjnych, wycieczek, uroczystości. Troszczył się o sprawy słuchaczy, inicjował spotkania w grupach. Program uniwersytetu był konsultowany z Radą Samorządu przed wdrożeniem do realizacji.

W imieniu słuchaczy proszę o przyjęcie serdecznych podziękowań za pomoc w organizacji uniwersytetu. Podziękowania kieruję głównie do pana prorektora Bogdana Kawałko i kanclerza pana Janusza Różyckiego, pana Andrzeja Urbańskiego i pana Piotra Kondraciuka, pani Jadwigi Machulewskiej, pani Krystyny Portuś za jej wielkie osobiste zaangażowanie. Dziękuje panu dyrektorowi Stanisławowi Rudemu, panu Jerzemu Tyburskiemu oraz państwu Krystynie Gruszce i Tadeuszowi Lizutowi.

Zwracam się do wszystkich Państwa o dalszą współpracę. Uniwersytet to wielka szansa dla ludzi trzeciego wieku, wyraz troski o ich radość i godność.

Zofia PiłatW mieście Zamościu przed dwoma laty
Powstały studia dla małolatów.

Wieść się rozeszła po całym mieście,
Że indeks będzie – przyda się wreszcie.

Te małolaty są bardzo dziwne
Każdy na głowie nosi siwiznę.

Dobre wykłady, cenne wystawy
W głowach się kręci od tej zabawy.

Czasem się zdarzy dobra wycieczka,
To od kłopotów nasza ucieczka.

A Pani Dziekan wciąż zabiegana
Troszczy się o nas jak dobra mama.

A Starościna – babka morowa
Nie szczędzi dla nas dobrego słowa.

Każdego roku szeregi rosną,
Chociaż wagary bywają wiosną.

Taki styl życia nam nie zaszkodzi,
Bo my się ciągle czujemy młodzi. 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.