ISSN 1505-6058

NR 24 PAŹDZIERNIK 2004 R.

CENA 1 ZŁ
Z prac Rady Programowej

ZAMOJSKIE STUDIA I MATERIAŁY

7 kwietnia 2004 roku odbyło się posiedzenie Rady Programowej Zamojskich Studiów i Materiałów.

Uczestnikami spotkania byli – Jan Andreasik – rektor WSZiA i przewodniczący Rady Wydawniczej, Bogdan Kawałko – prorektor i sekretarz Rady Wydawniczej, prof. Ryszard Orłowski – redaktor naczelny ZSiM oraz profesorowie – Wacław Grzybowski, Wiesław A. Kamiński, Andrzej Kwolek a także pracownicy Centrum Badawczo-Szkoleniowego - Jerzy Pomorski Zofia Kiełbińska-Ryń.

Omówiono sprawy związane z planowanymi trzema zeszytami Zamojskich Studiów i Materiałów i  zadecydowano iż każda z serii tematycznych podlegać będzie „Regulaminowi Publikowania Prac”, który uwzględni specyfikę poszczególnych dziedzin nauki. W związku z przewidywanymi konferencjami naukowymi jako pierwsze wydane będą zeszyty Katedry Fizjoterapii oraz Informatyki i Inżynierii Wiedzy.

Rada podkreśliła konieczność doskonalenia poziomu artykułów naukowych oraz aktywnego włączania się młodych pracowników dydaktycznych do prac naukowo-badawczych co powinno znaleźć odbicie w kolejnych zeszytach ZSiM.

zkr

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.