ISSN 1505-6058

NR 24 PAŹDZIERNIK 2004 R.

CENA 1 ZŁ

Sukcesy absolwentów

ZŁOTA MAŁPA DLA CZARKA

Rozmowa z Cezarym Szymąńskim, absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji na kierunku informatyka i ekonometria. Projekt serwisu internetowego powiatu krasnostawskiego, którego głównym pomysłodawcą i autorem jest Czarek, zdobył pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie Złota@2004, zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Miasto w internecie”.

- Skąd czerpał Pan pomysły budując serwis Powiatu Krasnostawskiego?

- Uruchomienie serwisu w jego aktualnym kształcie poprzedziły miesiąc analiz stron internetowych innych urzędów oraz próby z różnymi technikami tworzenia serwisów i jego układem. Na bazie tych doświadczeń zbudowany został główny szkielet serwisu, który następnie był uzupełniany i rozbudowywany o nowe elementy. Większość pomysłów dotyczących zwłaszcza funkcjonalności serwisu są moimi autorskimi pomysłami.

Przykładowo nie spotkałem w żadnym innym serwisie urzędów, planu budynku z odnośnikami do wydziałów, które się mieszczą w danym pokoju.

- Pomysły rozwiązań technicznych strony internetowej to jeszcze nie wszystko, ważna jest zawartość merytoryczna. W jaki sposób opracowywane są teksty do serwisu?

- Teksty do serwisu pochodzą z różnych źródeł w zależności od tego, czego dotyczą. Informacje o funkcjonowaniu urzędu oparte są głównie na statucie i regulaminie organizacyjnym, natomiast informacje o sprawach realizowanych w starostwie przygotowane zostały przez wydziały. Dział aktualności tworzony jest w oparciu o informacje przekazywane przez dział promocji, który zajmuje się również przygotowywaniem serwisu prasowego dla lokalnych gazet. Niewielka grupa tekstów pochodzi jeszcze ze starej strony urzędu, lecz zyskały one nową oprawę graficzną i zostały uzupełnione i poprawione.

- Jest Pan zadowolony ze swojego projektu? Czy już czas na zmiany?

- Aktualnie projekt jest wciąż rozwijany i zmieniany, lecz w najbliższym czasie nie planuję jakiś większych zmian, zwłaszcza po zdobyciu przez nasz serwis nagrody „Złotej małpy 2004”. Oczywiście, z czasem, serwis ulegnie przeobrażeniom wynikającym głównie
z zamieszczania nowych treści i konieczności dostosowania do nich układu menu, lecz nie będzie to gwałtowny proces. Rewolucyjne zmiany konieczne są wówczas, gdy funkcjonujący serwis nie spełnia swojego zadania.

- Jaka wiedza potrzebna jest do pracy w tej dziedzinie?

- Głównie bardzo dobrze opanowane techniki tworzenia stron internetowych w tym także umiejętność tworzenia grafiki dla serwisów. Chodzi tu zarówno o pomysł na szatę graficzną jak też obróbkę zdjęć i ilustracji zamieszczanych na stronach pod kątem ich rozmiaru i jakości. Obecnie najpopularniejszą metodą tworzenia stron WWW jest wykorzystanie duetu języka PHP i serwera baz danych MySQL, ponieważ są one całkowicie darmowe. Ze względu na specyfikę informacji zamieszczanych na stronach urzędu, nie bez znaczenia jest także znajomość podstaw prawa.

- Czy doświadczenia zdobyte podczas studiów w WSZiA i stypendium w niemieckiej uczelni zawodowej w Schwäbisch Hall są pomocne w Pana pracy zawodowej?

- Tak, i to bardzo. Tematyka mojej pracy licencjackiej dotyczyła właśnie tworzenia dynamicznych serwisów WWW, a jak już wspomniałem wcześniej, również zajęcia z podstaw prawa nie poszły na marne. Również wiedza zdobyta na stypendium w niemieckiej uczelni bardzo się przydała, zwłaszcza zajęcia z grafiki komputerowej
i informatyki dotyczącej stron WWW.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Małgorzata Bzówka


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.