ISSN 1505-6058

NR 24 PAŹDZIERNIK 2004 R.

CENA 1 ZŁWyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Studia Uzupełniające Magisterskie
FIZJOTERAPIA
(zaoczne, 4 semestry)

NASZE ATUTY:

  • specjalistyczna kadra dydaktyczna

  • nowoczesne laboratoria fizjoterapeutyczne

  • kampus akademicki w Zamościu

  • Centrum Praktyk Studenckich w Kielnarowej

DLACZEGO WARTO W ZAMOŚCIU
ZDOBYĆ TYTUŁ MAGISTRA FIZJOTERAPII?

  • nasza uczelnia posiada certyfikat ISO 9001:2000

  • nasza uczelnia jest najlepsza wśród szkół niepaństwowych

  • nasza uczelnia wysyła najlepszych studentów na studia i praktyki zagraniczne (ECTS)

  • nasza uczelnia działa w Europejskiej Sieci Fizjoterapii w Szkolnictwie Wyższym (ENPHE)

Informacje i składanie dokumentów:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Collegium Maius, dział marketingu pok. 5
przy ul. Akademickiej 4, tel. (084) 63 82 622
www.wszia.edu.plWydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.