ISSN 1505-6058

NR 24 PAŹDZIERNIK 2004 R.

CENA 1 ZŁMasz czwórkę i studiujesz ekonomię – masz stypendium

STYPENDIA FEP

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu wystąpiła do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi o przyznanie 16 stypendiów dla studentów studiów dziennych na kierunkach: ekonomia oraz informatyka i ekonometrii. Stypendia są równoznaczne z refundacją czesnego w wysokości 30 i 50 proc.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi co roku pomaga studentom WSZiA przyznając stypendia naukowe od średniej 4,0. Dotychczas ok. 70 studentów skorzystało z tego rodzaju pomocy.

Fundacja działa od ponad 13 lat. Na stypendia, granty różnego rodzaju, projekty wydała ponad 22 mln złotych. Działalność Fundacji jest skoncentrowana na wspieraniu różnych form kształcenia kadr na poziomie wyższym. Pomoc FEP jest więc skierowana głównie do uczelni kształcących w zakresie ekonomii i zarządzania oraz instytucji wspierających ten proces. Fundacja, zarządzana przez wybitnego ekonomistę profesora Jerzego Dietla, współpracuje z wieloma międzynarodowymi i krajowymi instytucjami, ministerstwami, władzami lokalnymi, stowarzyszeniami ekonomicznymi, fundacjami, uniwersytetami, akademiami ekonomicznymi i szkołami biznesu.

mb

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.