ISSN 1505-6058

NR 24 PAŹDZIERNIK 2004 R.

CENA 1 ZŁWspółpraca międzynarodowa

SOCRATES ERASMUS

W przyszłym roku akademickim studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu będą mieli jeszcze jedną szansę wzięcia udziału w zajęciach o charakterze międzynarodowym. Oprócz realizowanych od kilku lat w ramach programu Socrates Erasmus wymian studentów i kadry dydaktycznej oraz zagranicznych staży zawodowych finansowanych z programu Leonardo da Vinci, studenci i wykładowcy WSZiA w Zamościu przez kolejne trzy lata będą również uczestniczyć w tzw. Kursach intensywnych Erasmusa.

Kursy intensywne Erasmusa to co najmniej dziesięciodniowe zajęcia, podczas których w jednym miejscu spotykają się grupy studentów z kilku krajów europejskich. Językiem wykładowym jest zazwyczaj język angielski. W maju 2005 r. grupa zamojskich studentów z kierunku informatyka wyjedzie do Helsinek w Finlandii, aby wspólnie ze studentami z dziewięciu innych uczelni z Belgii, Danii, Finlandii, Portugalii i Wielkiej Brytanii uczestniczyć w zajęciach pod tytułem „Case Study in IT Development”. Zajęcia będą prowadzone metodą case study, czyli omawiane będzie studium przypadku konkretnej firmy. W edycji 2005 firmą, która dostarczy materiały dydaktyczne oraz ekspertów i swoje know-how będzie fińska Nokia.

Udział w tego typu zajęciach jest dla studentów całkowicie bezpłatny, ponieważ koszty przelotu oraz zakwaterowania i wyżywienia, jak też organizacji całego przedsięwzięcia, pokrywa dotacja przyznana przez Komisję Europejską w ramach programu Socrates Erasmus. Jedna z kolejnych edycji Kursów intensywnych Erasmusa zostanie zorganizowana przez WSZiA i odbędzie się w Zamościu.

mm

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.