ISSN 1505-6058

NR 24 PAŹDZIERNIK 2004 R.

CENA 1 ZŁDziałalność wydawnicza

Setna publikacja

Trzeci tegoroczny zeszyt „Zamojskich Studiów i Materiałów” - to setna już publikacja w dorobku naszego uczelnianego wydawnictwa.

Półka z publikacjami firmowanymi przez wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji mieści już ponad 100 różnorodnych tytułów. Przez minione lata staraliśmy się, aby kolejne przydatne były naszym studentom, ale także mieliśmy na uwadze szerszy wymiar misji naszej uczelni. Od początku istnienia uczelnia funkcjonuje blisko spraw naszego regionu i włącza się w różne działania na rzecz społeczeństwa Zamojszczyzny.

Ustawiam więc na półce kolejne numery „Wykładów otwartych” – nr. 25 – „Początki życia monastycznego w Europie” autorstwa ks. dr Eugeniusza Derdziuka oraz nr 26 – „Kulturotwórcza funkcja klasztoru” autorstwa Dominikanina Ojca Hieronima Kaczmarka. Oba wykłady dostępne były dla wszystkich chętnych i zgromadziły liczne grono słuchaczy, w dużej mierze młodzieży i nauczycieli.

Studenci zapewne z zainteresowaniem przyjmą trzecie wydanie „Historii administracji” prof. dr hab. Władysława Ćwika, książka została uzupełniona o rozdział dotyczący najnowszej historii.

Możemy także zaproponować długo zapowiadaną monografię „Banki hipoteczne i listy zastawne w świetle prawa polskiego”. Autorzy – dr Jan Mojakmgr Artur Janiak uaktualnili pierwotny tekst ze względu na istotne zmiany wprowadzone w przepisach prawnych.

Trzy zeszyty „Zamojskich Studiów i Materiałów”, które ukazały się w 2004 roku poświęcone były kolejno – fizjoterapii, informatyce oraz ekonomii, a więc obrazują dorobek naszych pracowników naukowych w zakresie tych dziedzin, a dodatkowo wzbogacone zostały pracami naukowymi zaproszonych gości.

Wydanie zeszytów „Fizjoterapia” oraz „Informatyka” powiązane było z konferencjami naukowymi, jakie odbyły się w maju br. w naszej uczelni.

Trzeci tegoroczny zeszyt ZSiM poświęcony ekonomii - to setna publikacja w dorobku naszego wydawnictwa. Drugą setkę w dorobku wydawnictwa zapoczątkowała monografia „Jan Zamoyski (1912-2002) jako parlamentarzysta”. Zamiarem autorów – Stefana J. Pastuszki oraz Bogdana Kawałko – było przybliżenie sylwetki Jana Zamoyskiego - ostatniego Ordynata jako parlamentarzysty a także jego poglądów, drogi życiowej i postawy tak ściśle związanej z Zamojszczyzną i jak najlepiej pojętą służbą Ojczyźnie.

Mamy nadzieję, że trzecią setkę naszych wydawnictw rozpoczniemy równie cenną publikacją, a nasi czytelnicy będą nam wierni przez kolejne lata.

zkr

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.