ISSN 1505-6058

NR 24 PAŹDZIERNIK 2004 R.

CENA 1 ZŁSukcesy absolwentów

RAINBOW CUBE

Jarosław Bury, absolwent informatyki i ekonometrii uczestniczył w między-narodowym konkursie EUROPRIX Top Talent Award 04. Jego praca mimo, że nie znalazła się wśród nagrodzonych, została wysoko oceniona przez jury ekspertów. Promotorem projektu był prof. WSZiA dr hab. Stanisław Paszczyński.

W sumie jury konkursu oceniło 414 nadesłanych prac konkursowych. Produkt multimedialny "Rainbow Cube" przygotowany przez absolwenta WSZiA Jarosława Burego zostanie opublikowany na "Top Talent DVD-ROM innowacje w multimediach", płycie zawierającej projekty multimedialne najbardziej utalentowanych młodych informatyków. Płyta ta będzie zawierać wszystkie projekty, które spełniały kryteria konkursowe. Pięć tysięcy egzemplarzy płyt zostanie rozesłanych do uniwersytetów, stowarzyszeń oraz organizatorów imprez poświęconych multimediom.

Jarosław Bury został zaproszony do udziału w "Top Talent Festival", który odbędzie się w Wiedniu w dn. 18-21 listopada 2004. Ponadto biblioteka WSZiA w Zamościu otrzyma wydawnictwo "Top Talent book and DVD innowacje w multimediach" natychmiast po ukazaniu się w listopadzie.

mmWydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.