ISSN 1505-6058

NR 24 PAŹDZIERNIK 2004 R.

CENA 1 ZŁNowe wydawnictwo WSZiA

OSTATNI ORDYNAT JAKO PARLAMENTARZYSTA

„Ludzie wybitni wywierają ogromny wpływ na swe otoczenie kształtując sposób myślenia i postępowania członków rodziny, przyjaciół i współpracowników” – tak napisali Stefan Józef Pastuszka i Bogdan Kawałko o  szczególnym człowieku, ostatnim ordynacie w  publikacji „Jan Zamoyski 1912 – 2002”, wydanej miesiąc temu przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Kilka powodów decyduje o tym, że jest to publikacja unikalna na rynku, cenna zarówno dla historyków, ale również dla wszystkich, którzy znali Zamoyskiego. Autorzy wydawnictwa ze szczególną starannością zebrali protokoły z wystąpień senatora Jana Zamoyskiego prezentując tym samym jego poglądy na różne aspekty życia społeczno – gospodarczego, począwszy od spraw kluczowych jakim była np. prywatyzacja czy polityka kulturalno – edukacyjna aż po poglądy dotyczące obyczajów Senatu, etyki polskiego parlamentarzysty.

„ ...naród, który nie ceni swojej kultury właściwie nie powinien prawie istnieć” – apelował Senator Jan Zamoyski walcząc o środki finansowe na ochronę dziedzictwa kulturowego. Jego wpływ na życie miasta, ale również naszej uczelni był ogromny. Jako członek Społecznej Rady Senatu WSZiA wielokrotnie wypowiadał się na rzecz tworzenia prężnego ośrodka akademickiego, który przynajmniej w części mógłby kontynuować tradycję słynnej niegdyś Akademii Zamojskiej. Nasze władze pomni na jego słowa, dywersyfikują ofertę dydaktyczną uczelni. Nawiązaniem do przekonań Ordynata jest chociażby powołanie nowego kierunku o nazwie – ochrona dóbr kultury.

Sam przez lata więziony, poniżany przez władze komunistyczne, Jan Zamoyski daleki był od szukania satysfakcji czy zemsty. Wypowiadając się na temat ustawy o ściganiu zbrodni stalinowskich, przekonywał tych najbardziej zapalczywych, że ukarać należy tych, co wydawali decyzje, a nie tych co je wykonywali. Ofiary reżimu były po obu stronach, przypominał w swoich wystąpieniach senator Jan Zamoyski.

Wydawnictwo, oprócz ciekawej zawartości publicystycznej, przedstawia również unikalne, nigdzie dotychczas nie publikowane zdjęcia z posiedzeń Senatu II kadencji, które stanowią dodatkowy atut tej pozycji.

Małgorzata Bzówka

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.