ISSN 1505-6058

NR 24 PAŹDZIERNIK 2004 R.

CENA 1 ZŁInauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu

O RANKINGACH NA INAUGURACJĘ

Uroczyste ślubowanie na sztandar uczelni, wręczenie pierwszych indeksów, pasowanie na studenta berłem rektorskim te niezapomniane przeżycia czekają studentów I roku w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. 12 października symbolicznie rozpoczyna się rok akademicki dla studentów tej zamojskiej uczelni. Tradycyjnie już tego dnia o godz. 10 Ksiądz Biskup prof. Jan Śrutwa będzie celebrował Mszę Św. w Katedrze Zamojskiej.

Po uroczystościach kościelnych orszak złożony z władz uczelni, kadry profesorskiej oraz studentów przejdzie do Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza, gdzie odbędzie się druga część inauguracji (godz. 12). Najważniejszą jej częścią będzie immatrykulacja studentów I roku, podczas której nowi studenci złożą uroczyste ślubowanie a z rąk dziekana otrzymają indeksy. W tym roku do immatrykulacji przystąpią studenci I roku, którzy otrzymali „stypendia na dzień dobry” za bardzo dobre wyniki w szkołach ponadgimnazjalnych i nie będą płacić za pierwszy semestr nauki. Jeśli w dalszym ciągu będą mieć dobre wyniki w nauce otrzymają stypendia naukowe.

Władze Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji uhonorują podczas inauguracji również absolwentów zamojskiej uczelni. Autorzy najlepszych prac dyplomowych z rąk rektora otrzymają miniatury berła a absolwenci z najwyższą średnią w trakcie studiów – błękitne dyplomy ukończenia studiów. Szczególnym gościem inauguracji będzie prof. dr hab. Marek Rocki, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który wygłosi symbolicznie pierwszy wykład akademicki. Jego wystąpienie będzie dotyczyło metodologii i znaczenia rankingów uczelni wyższych.

Przypomnijmy, że WSZiA w rankingach ogólnopolskich zajęła najwyższą pozycję wśród uczelni niepaństwowych regionu lubelskiego.

mb


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.