ISSN 1505-6058

NR 24 PAŹDZIERNIK 2004 R.

CENA 1 ZŁKlub Uczelniany AZS

NOWE WŁADZE

Walne zebranie klubu w dniu 13.07.2004r. dokonało wyboru nowych władz. Prezesem został prorektor Bogdan Kawałko, viceprezesami ds. organizacyjnych - Antoni Turzyniecki oraz ds. sportu - Jarosław Walczak, sekretarzem - Ryszard Pankiewicz, zaś skarbnikiem - Rafał Koszałka.

Wybrane zostały ponadto pozostałe organy statutowe klubu: Komisja rewizyjna: przewodniczący - Janusz Różycki, z-ca - Wojciech Uchymiak, sekretarz - Jarosław Bondyra oraz sąd koleżeński: przewodniczący - Marcin Marzęta, z-ca - Emilia Krawczyk, sekretarz - Paweł Maryńczak.

KU AZS działa już w naszej uczelni od kilku lat i odnosi sukcesy, przypomnijmy chociażby naszych medalistów chodziarkę Wiolettę Spychalską i sztangistę Rafała Koszałkę. Od trzech lat klub podczas studenckiej Wiosny organizuje zawody kajakarskie. Nowe władze pragną rozszerzyć działalność klubu o nowe formy.

- Celem działalności klubu jest nie tylko utrzymanie dotychczasowego poziomu sportowego studentów, ale również wypromowanie jego działalności w regionie i w kraju – powiedział NF prezes KU AZS Bogdan Kawałko.

Dodajmy że obecnie w klubie działają sekcje: piłki nożnej, siatkówki, strzelecka, kolarstwa górskiego, sportów siłowych, karate tradycyjnego oraz tae kwon-do. 

Wszystkich zainteresowanych czynnym uprawianiem sportu prosimy o kontakt z  sekretarzem KU AZS R. Pankiewiczem – ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość tel. 6382621, rpankiewicz@wszia.edu.pl

rp

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.