ISSN 1505-6058

NR 24 PAŹDZIERNIK 2004 R.

CENA 1 ZŁ


Galeria Akademicka

NIESTANDARDOWA BIBLIOTEKA

W minionym roku akademickim, w prowadzonej przez bibliotekę Galerii Akademickiej można było obejrzeć cztery autorskie wystawy edukacyjne Danuty R. Kawałko.

PRASA AKADEMICKA W POLSCE (1.10 – 15.12.2003)
Na wystawie eksponowano aktualnie wychodzące w Polsce gazety akademickie. Wystawa towarzyszyła XI Spotkaniom Redaktorów Gazet Akademickich, których gospodarzem była nasza uczelnia. Do wystawy opracowany został katalog gazet akademickich, w formie specjalnego wydania Naszego Forum. Katalog zawierał krótkie informacje o 118 pismach akademickich, wychodzących w Polsce.

ANIOŁOWIE SĄ WŚRÓD NAS (18.12.2003 – 13.03.2004). 
Na wystawie prezentowano: ikony, rzeźby, feretrony, obrazy, obrazki, kartki, fotografie z przedstawieniami aniołów oraz plansze edukacyjne. Do wystawy opracowany został folder informacyjny. Przy okazji wystawy, w Collegium Novum młodzież zamojskich szkół średnich i wspólnoty RUAH oraz studenci wystawili spektakl MISTERIUM SŁOWA. Gośćmi honorowymi spektaklu byli ks. bp Jan Śrutwa ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu dr inż. Jan Andreasik. Po spektaklu odbył się koncert ZESPOŁU w SKŁDZIE czyli Edyty Rusak, Roberta Drężka, Krzysztofa Kmiecika, Łukasza Kluczniaka, Przemka Pacana oraz wspólne kolędowanie. Misterium powtórzone zostało w III Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu.

ŻELAZNE DROGI (15.03 – 12.06.2004). 
Na wystawie prezentowane były pamiątki związane z koleją na zamojszczyźnie (fotografie, dokumenty, mapy, rozkłady jazdy, przepisy, rekwizyty oraz modele kolejowe) oraz plansze edukacyjne o historii kolei i kolei na zamojszczyźnie. Do wystawy opracowany został folder informacyjny. Przy okazji wystawy w Collegium Novum odbyły się dwa spotkania modelarskie Wschodniego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych. Wystawę ŻELAZNE DROGI przez sierpień i wrzesień oglądać można było w Hrubieszowskim Muzeum.

KLASZTORY W GRANICACH DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ (15.06 – 31.08.2004). 
Ekspozycja zawierała: obrazy, rzeźby, księgi, dokumenty, fotografie oraz plansze edukacyjne o historii zakonów i klasztorów z terenu diecezji. Do wystawy opracowany został folder informacyjny. Otwarcia wystawy dokonał ks. bp Jan Śrutwa ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, w obecności rektora WSZiA dr inż. Jana Andreasika i licznie zgromadzonych gości. Wystawie towarzyszyły wykłady otwarte w Collegium Novum: „Kulturotwórcza funkcja klasztoru” o. Hieronima Kaczmarka, dominikanina, przeora konwentu w Lublinie oraz „Początki życia monastycznego w Europie ze szczególnym uwzględnieniem mnichów iroszkockich” ks. dr. Eugeniusza Derdziuka. Wykłady, zgodnie z przyjętą zasadą ukazały się drukiem. Wystawa połączona została z konkursem „Zakony i klasztory”, dla młodzieży zamojskich szkół ponadgimnazjalnych.

Ponadto w Galerii Akademickiej prezentowane były wystawy:

ŚCIANA PŁACZU (15 stycznia – 15 lutego 2004 r.). 
Na wystawie eksponowano 24 fotogramy ze zbiorów Ambasady Izraela w Polsce. Towarzyszyła ona Przeglądowi Filmów Religijnych SACROFILM. Otwarcia wystawy dokonał dr Stanisław Krajewski, wykładowca SACROFILMU, współprzewodniczący Polskiej Rady Żydów i Chrześcijan.

STUDNIE (1 maja – 15 czerwca 2004 r.). 
Wystawa zawierała 40 barwnych fotografii studni, autorstwa Marka Grzelaczyka.

KLASZTOR W SERCU MIASTA (15 czerwca – 31 lipca 2004 r.). Wystawa autorska Kazimierza Ożoga zawierała barwne fotografie, dokumentujące życie konwentu dominikanów w Lublinie. Otwarcia wystawy dokonał o. Hieronim Kaczmarek, przeor lubelskiego konwentu dominikanów.

Galeria Akademicka, mimo że posiada skromne warunki wystawiennicze, cieszy się zainteresowaniem studentów naszej szkoły. Przychodzą do niej również uczniowie zamojskich szkół i inni zwiedzający, także turyści którzy przyjeżdżają do Zamościa.

Danuta R. Kawałko

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.