ISSN 1505-6058

NR 24 PAŹDZIERNIK 2004 R.

CENA 1 ZŁ
Studia uzupełniające magisterskie na kierunku fizjoterapia

MAGISTERIUM TO SUKCES

Rozmowa z prof. dr hab. n. med. Andrzejem Kwolkiem, wybitnym specjalistą z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii, wykładowcą i członkiem Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

- Na początku września odbył się w Rzeszowie V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, czy wniósł coś nowatorskiego w dziedzinie fizjoterapii, w metodach rehabilitacji czy czymś Pana zaskoczył?

- Rzeczywiście była to bardzo duża impreza, 300 prac przyjętych i przedstawionych. Bardzo szeroka tematyka, wieloprofilowa. Począwszy od rehabilitacji dzieci i młodzieży aż do geriatrii, od neurologii, poprzez ortopedię, kardiologię aż do psychologii. Nowe elementy prezentowane na kongresie pojawiły się w dziedzinie rehabilitacji onkologicznej, w tym rehabilitacji po amputacji piersi. Zwracano uwagę jak ważna w tej rehabilitacji jest psychoterapia. Ważne są nowe pomysły własne, nowe rozwiązania, w których nowoczesna aparatura jest jedynie dodatkiem czy narzędziem leczenia.

- Na Kongresie prezentowali się również kadra i studenci Katedry Fizjoterapii naszej uczelni. Jak wypadli ?

- Wypadli bardzo dobrze. Studenci zdobyli drugą nagrodę w tzw. sesji studenckiej kadra dydaktyczna podobnie druga nagrodę w sesji pracowników naukowych. Zamość jest w skali kraju bardzo młodym ośrodkiem, uczelnia działa od ponad 7 lat a sam kierunek istnieje od ponad trzech, uważam, że jest to po prostu sukces. Bardzo ciekawe prace poparte dużą wiedzą i profesjonalizmem.

- Co dla uczelni, takiej jak nasza, oznacza zdobycie uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia ?

- Jest to skutek dotychczasowej pracy uczelni naukowej, dydaktycznej, ale również i organizacyjnej. Chociażby zgromadzenie kadry specjalistów to przecież niemały wysiłek organizacyjny, w Zamościu się to udało i świetnie procentuje. Dla młodzieży jest to ogromny plus, bez wyjazdu do dużych ośrodków, zdobywa porównywalne uprawnienia, kończy pełne studia wyższe. To wszystko świadczy o rozwoju uczelni. Uczelnia z uprawnieniami magisterskimi jest pełnoprawnym partnerem do nawiązywania kontaktów z uczelniami w kraju i za granicą.

- Od kilku lat dyskutuje się na temat ujednolicenia programów kształcenia na kierunku fizjoterapia w krajach europejskich, czy są z tego wynikające jakieś wnioski dla chociażby polskiego szkolnictwa wyższego ?

- Konkretnych dyrektyw unijnych w tej sprawie nie ma. Na dzisiaj programy kształcenia muszą być zgodne z tym, czego wymaga Państwowa Komisja Akredytacyjna. Owszem dyskutuje się na temat programów, np. wprowadzenia w większym stopniu neurofizjologii klinicznej czy zwiększeniu liczy godzin do 6 tys., czyli prawie dwukrotnie, w okresie 5 lat studiów. Zwraca się również uwagę na to, żeby w programach było dużo zajęć praktycznych i samokształcenia. Tak naprawdę w przypadku studiów na tym kierunku liczy się liczba godzin z konkretnych przedmiotów zrealizowanych przez studenta. Nie ma większego problemu z nostryfikacją dyplomu.

- Dziękuję za rozmowę.

Małgorzata BzówkaWydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.