ISSN 1505-6058

NR 24 PAŹDZIERNIK 2004 R.

CENA 1 ZŁ
Studia uzupełniające magisterskie na kierunku fizjoterapia

MAGISTER Z WSZIA

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało wniosek Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia (uchwała z dn. 9 września 2004 r. ).

- Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01-10-2004 r. nadającą Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia, uruchamiamy studia dwuletnie uzupełniające kończące się zdobyciem tytułu magistra fizjoterapii. Nasi studenci przez cały okres studiów teorię łączą z praktyką, od początku zajmują się chorymi, oczywiście pod nadzorem specjalistów. Mają zajęcia w szpitalu papieskim, w ośrodku dla dzieci z porażeniem w Krasnystawie czy Centrum Praktyk w Kielnarowej - komentuje rektor uczelni dr inż. Jan Andreasik.

Możliwość nadawania tytułu magistra niewątpliwie podnosi rangę uczelni, klasyfikuje ją na wyższym poziomie, daje większe możliwości i na pewno świadczy o rozwoju szkoły.

- Zamierzamy przy ulicy Sienkiewicza rozbudowywać naszą infrastrukturę o nowe laboratoria fizjoterapeutyczne. Powstanie tam centrum rehabilitacji, które będzie służyć naszym studentom a w perspektywie będzie mogło świadczyć usługi medyczne dla mieszkańców naszego miasta i regionu - stwierdził kanclerz Janusz Różycki.

Dlaczego warto w Zamościu zdobyć tytuł magistra fizjoterapii? Atutem zamojskiej uczelni jest specjalistyczna kadra naukowa profesorów fizjoterapii i rehabilitacji medycznej pracującej w klinikach w Warszawie i Lublinie czy szpitalach rzeszowskich a także w dużej części oparta o pracowników oddziału i zakładu rehabilitacji Szpitala im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Kolejny argument to nowoczesne laboratoria fizykoterapii, kinezyterapii oraz biologii medycznej w Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza. Studenci fizjoterapii mają obozy szkoleniowe w Centrum Praktyk w Kielnarowej k. Rzeszowa, gdzie zdobywają doświadczenie w pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym, szkolą się z zakresu hipoterapii, krioterapii, hydroterapii czy w końcu uczestniczą w zajęciach tae kwondo.

- Dostałam się wprawdzie na AWF do Warszawy, ale zabieram stamtąd dokumenty. Jak tylko dowiedziałam się o tym, ze mogę kontynuować studia na mojej rodzimej uczelni, to wracam do Zamościa - mówi absolwentka studiów licencjackich na tym kierunku. Koszty kształcenia na miejscu będą znacznie mniejsze i system zjazdów bardziej komfortowy niż w uczelni warszawskiej.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji działa w Europejskiej Sieci Fizjoterapii w Szkolnictwie Wyższym, która ma na celu m.in. ujednolicić system kształcenia na tym kierunku dla wszystkich państw europejskich. Uczelnia wysyła swoich najlepszych studentów na praktyki i studia zagraniczne, dzięki licznym umowom z uczelniami w Niemczech, Belgii czy Irlandii oraz systemowi ECTS, który zapewnia wzajemną uznawalność programów realizowanych podczas studiów.

Czesne miesięczne na studiach uzupełniających magisterskich na kierunku fizjoterapia wynosi 380 zł. Zjazdy będą co dwa tygodnie. Studia będą trwały cztery semestry i kończyły zdobyciem tytułu magistra fizjoterapii.

Szczegółowych informacji o naborze udziela Dział marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji, przy ul. Akademickiej 4, pok.5, tel. (084) 63 82 622.

mb

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.