ISSN 1505-6058

NR 24 PAŹDZIERNIK 2004 R.

CENA 1 ZŁPo siedmiu latach

MAGICZNA SIÓDEMKA

Na siódmej inauguracji roku akademickiego w  katedrze zamojskiej J.E. ksiądz biskup prof. dr hab. Jan Śrutwa wśród życzeń na nowy rok akademicki 2003/2004 zauważył, że liczba siedem jest liczbą idealną. Siedem dni Bóg stwarzał świat, siedem dni trwa tydzień, prawie każda bajka zaczyna się od słów: ”za siedmioma górami, za siedmioma rzekami” itp.

Siedem lat w naszej uczelni to okres tworzenia uczelni na poziomie akademickim. To okres budowania. W tym czasie powstał kompleks budynków mieszczących sale dydaktyczne, laboratoria, bibliotekę, czytelnię, centrum praktyk studenckich, gabinety dla kadry i administracji.

Wysiłek inwestycyjny uczelni był tym bardziej istotny, iż wszystko zaczęło się od tzw. „zera”. Uczelnia na początku prowadziła swą działalność w gościnnych progach Instytutu Nauk Rolniczych, Zespołu Szkół Rolniczych i Technikum Elektrycznego.

Studia dzienne rozpoczęliśmy w wyremontowanym przez uczelnię pawilonie Instytutu Nauk Rolniczych na ulicy Szczebrzeskiej.

W okresie siedmiu lat powstały systemy obsługi, informacji, kontroli jakości.

W uczelni funkcjonuje komputerowy system zarządzania zasobami klasy ERP. W uczelnianej sieci komputerowej zainstalowanych jest wiele nowoczesnych programów użytkowych jak również specjalistycznych, umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktycznych na najwyższym światowym poziomie.

Uczelnia posiada system zapewniania jakości zgodny z normą ISO 9001:2000. System ten jest drugi rok audytowany przez firmę KEMA Quality Polska sp. z o. o.

Europejski system ECTS umożliwia studiowanie studentom z innych uczelni. Coraz więcej studentów wyjeżdża na uczelnie europejskie i przyjeżdża z innych uczelni do Zamościa w ramach programów ERASMUS i Leonardo da Vinci. Uczelnia jest członkiem europejskiej sieci szkół BUSINET.

Rozwój uczelni mierzony jest zazwyczaj ofertą dydaktyczną uczelni. Pierwszego października 1997 roku rozpoczynaliśmy rok akademicki z trzema kierunkami studiów: administracją, ekonomią i informatyką z ekonometrią. Dziś nowy rok 2004/2005 rozpoczynamy z sześcioma kierunkami na studiach licencjackich i jednym na studiach magisterskich. Do naszej oferty dołączyliśmy: fizjoterapię, pedagogikę i ochronę dóbr kultury.

Niezwykle istotnym osiągnięciem jest uzyskanie zgody MENiS na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia. Zgodę poprzedziła pozytywna akredytacja studiów licencjackich Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Fakt ten wpisuje nas do grona uczelni w pełni akademickich. Zrealizowany został jeden z najtrudniejszych celów strategicznych.

Kierunek fizjoterapia stał się kluczowym kierunkiem studiów w naszej uczelni. Zatrudniona kadra została uznana w Polsce i za granicą. Dzięki współpracy ze szpitalem Jana Pawła II studenci mogą odbywać ćwiczenia bezpośrednio w oddziałach rehabilitacyjnych pod okiem wysokiej klasy specjalistów. Studenci tego kierunku mają możliwość odbywania praktyk w Centrum Praktyk Studenckich wybudowanym na terenie campusa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Uczelnia posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych. Staje się zatem jednym z największych ośrodków kształcenia ustawicznego w województwie lubelskim.

Pracownicy naukowi naszej uczelni realizują szereg tematów naukowych. Uczelnia realizuje programy eksperckie krajowe i międzynarodowe. W pracach naukowych coraz większy jest udział studenckich kół naukowych. Co roku organizowana jest sesja kół naukowych. Studenci osiągnęli wiele sukcesów w międzynarodowych symulacjach komputerowych oraz w prezentacjach prac na seminariach i konferencjach. Samorząd Studencki organizuje życie kulturalne studentów, zajmuje się rozdziałem coraz większych funduszy stypendialnych.

Pokaźny jest siedmioletni dorobek wydawniczy naszej uczelni. Na obecną ósmą inaugurację wydany zostaje setny tytuł. Jest nim kolejny zeszyt naukowy z serii Zamojskie Studia i Materiały.

W podsumowaniu tej wypowiedzi podam siedem głównych atutów naszej uczelni, które powodują iż posiada ona dobrą i utrwaloną pozycję na rynku edukacyjnym:

  1. Szeroka oferta kierunków licencjackich i  kierunku magisterskiego oraz oferta studiów podyplomowych i kursów certyfikujących (językowych, komputerowych).

  2. Dobra baza materialna (własne budynki, laboratoria, biblioteka, czytelnia, galeria akademicka )

  3. Uczelniany system informatyczny.

  4. Certyfikat ISO 9001:2000 i akredytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

  5. Najwyższa pozycja rankingową wśród uczelni niepaństwowych województwa lubelskiego. Wysoka pozycja w krajowych rankingach.

  6. Dobra kadra naukowo-dydaktyczną i administracyjna. Doświadczona kadra zarządzająca.

  7. Korzystne relacje z wieloma instytucjami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi.

Liczba siedem to naprawdę liczba idealna.

Studentom naszej uczelni na progu nowego roku akademickiego dedykuję fragment „Odezwy do Polaków” wydanej z okazji otwarcia Akademii Zamojskiej 410 lat temu przez Jana Zamojskiego.

„Jestem Kanclerzem, jestem Naczelnym Wodzem Wojsk Koronnych za pomocą Najwyższego, z szczodrobliwości Królów i z woli Rzeczypospolitej.

Jak obu tych urzędów doszedłem, zostawię pamięci potomnych i wymienię sposoby, których dla dobra ich sprawowania używać należy.

Rażą i odstręczają królestwa, gdy ich mieszkańcy, a szczególniej naczelni urzędnicy są bez oświecenia, obyczajów i mądrości. Ciążą dostojeństwa bez gruntownej nauki.

Mars pozbawiony towarzystwa Pallady chroma i niepewna jego broń.

Wojna zaś losem wiedziona, nie z rozwagi podjęta (do których tylko nauka dopomóc może), pod własną siłą i ciężarem upada.

Nigdy bowiem lekkomyślność nie łączy się z mądrością, nigdy rada na wsparcie losu nie liczy.

Mnie zaiste miło wyznać przychodzi, iż gdym się łatwo przekonał, że o nic w życiu silniej starać się nie przystoi jak o chwałę, uczciwość i dobro publiczne, cały poświęciłem się naukom.

One młodość moją karmiły, starość osładzały, pomyślność w krześle senatorskim zdobiły, w przeciwnościach dawały schronienie i pociechę niosły; kierowały w toczeniu bojów, przewodziły w zawieraniu umów i przymierzy, bawiły w domu, nie zawadzały w życiu publicznym; one w nocy, w podróży , na wiejskich wczasach były mi towarzyszem.

Jeżeli więc ten głos prawidłami i przepisami nauki kształcony, ile tylko siły dozwalały, i najmilszej mi Ojczyzny mojej imię rozszerzał i dla was obywateli był pomocą i dla mnie zaszczytem, czemużbym was upominać nie miał, iżbyście tymże samym torem nauk postępowali ?

Gdybym posiadał skarbiec tak bogaty, którym bym wszystkich obywatelów mógł ubogacić, ubogaciłbym. Lecz dobre dzieci wychowanie szacowniejszym jest nad wszelkie złoto, otwieram wam Akademię, to źródło nieprzebrane, skąd synowie wasi pod dostatkiem czerpać będą mogli.”

Jan Andreasik

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas.